Over het Nut

‘Tot Nut & Genoegen’ is een vereniging met een misschien niet erg opwindende naam. Die naam doet sterk denken aan een ver verleden. Dit klopt ook, want de vereniging is in 1868 !!! opgericht. Het ‘Nut’ is net als de boekenclub ‘Nut & Beschaving’ één van de oudste verenigingen van het eiland en misschien ook wel van heel Zeeland. De vereniging, voortgekomen uit de eeuwenoude Rederijkerskamer, was één van de verenigingen binnen het rijke verenigingsleven van die tijd. Een tijd waarin elk dorp bijna zelfvoorzienend was en de mensen sterk op elkaar waren aangewezen in hechte gemeenschappen. Men moest heel hard werken, met veel armoede en weinig vrije tijd. Het ontbrak de mensen aan alle gemakken en voorzieningen, zoals wij die nu kennen en de verenigingen waren vrijwel de enige vorm van vertier.

De vereniging ‘Tot Nut & Genoegen’ was lange tijd een echte mannenclub en het ‘Nut’ werd ingevuld door het organiseren van culturele activiteiten, bijvoorbeeld boekbesprekingen en voordrachten, bedoeld om de leden algemene kennis bij te brengen. Het was ongetwijfeld ook een ‘Genoegen’ om elkaar onder het genot van een stevige borrel te ontmoeten gedurende de donkere en sombere winterperiode.

Elk winterseizoen werden er drie avonden georganiseerd, wanneer het volle maan was. Dit omdat de straat verlichting ontbrak en de bezoekers met een slokje op, hun weg naar huis, veilig konden vinden. De laatste avond in maart was altijd de toneelavond waar de ‘eigen’ spelers een stuk opvoerden. Het ‘bal na’ zorgde voor legendarische feesten.

Nu, 150 jaar later, is er in de samenleving heel veel veranderd. Materieel gaat het ons goed, we hebben veel vrije tijd en vrijwel onbeperkte mogelijkheden om ons te vermaken. We zijn nauwelijks meer afhankelijk van elkaar en in plaats van het dorp is nu bijna letterlijk de wereld ons speelveld. Alle voorzieningen zijn inmiddels uit ons dorp verdwenen en we moeten voor alles naar elders. Ondanks deze ingrijpende veranderingen is het NUT nog steeds springlevend en telt ca. 180 leden. Dat zegt ook veel over de saamhorigheid in ons dorp, want in vrijwel alle dorpen zijn dit soort verenigingen al tijden verdwenen.

Volgens de traditie worden er nog steeds drie Nutavonden georganiseerd in de winterperiode met als laatste avond de toneelavond. Niet meer tijdens volle maan, want straatverlichting is er meer dan voldoende. Na een onderbreking van enkele jaren wordt de toneelvoorstelling weer ingevuld door de ‘eigen’ spelersgroep, die telkens volle zalen trekt. Het ‘bal na’ ontbreekt ook dit jaar niet. Sinds een aantal jaren wordt er jaarlijks, omstreeks september, een buitenactiviteit georganiseerd. We bezoeken dan een bedrijf in ons dorp of in de omgeving ervan. De Nutavonden zijn vooral gelegenheden waar mensen elkaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten. Waar vroeger het Nut op de eerste plaats kwam, is het nu het Genoegen waar het om draait. We streven er ook naar, om tijdens de Nutavonden en de buitenactiviteit, interessante onderwerpen aan te bieden.

Bent u geïnteresseerd? Geeft u dan op als lid via een mail naar Henk Dekker (henkgdek@kpnmail.nl). De contributie is slechts 20 euro per jaar (voor het hele gezin).


Posted

in

by

Tags: