De aangekondigde maatregelen tegen het Covid-19 virus door de regering laten geen ruimte voor een vergadering op 23-11-2021 hoe jammer ook.
Bestuur Dorpsraad.