Nutavond 2 nov. 2018

Verslag algemene ledenvergadering van 2 nov. 2018

Voorzitter Corrie van Stee opende de vergadering en heette allen welkom. Er waren dit jaar drie echtparen die dit jaar 50 jaar lid waren van onze vereniging en dus erelid werden. Corrie heeft deze echtparen Rien en Riet Klaasse, Henk en Jeannette van den Hoek en Hans en Elly Klompe thuis bezocht met een presentje. Daarna werd Ella Klompe herdacht die het afgelopen verenigingsjaar is overleden.
De aanwezige leden konden zich vinden in het jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar en stelden zij het financieel jaaroverzicht 2017-2018 en de begroting 2018-2019 ongewijzigd vast. De administratie over het jaar 2017-2018 is gecontroleerd door de kascontrolecommissie, bestaande uit Bart v.d. Spek en Kees Uijl, en akkoord bevonden met dank aan de penningmeester. De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Kees Uijl en Kees Heule.
De contributie blijft zoals vorig jaar vastgesteld op 20 euro per gezin per jaar.
De aftredende bestuursleden waren dit jaar Heleen van der Linde, Kees Maris en Henk Dekker, allen herkiesbaar. Allen werden unaniem gekozen voor een nieuwe periode van twee jaar.
De volgende nutavond is op 18 jan. 2019 met een presentatie door Paul Paulus van Rijkswaterstaat over de plannen voor de verbetering van kwaliteit van het water in het Grevelingenmeer. De toneelavond is op zaterdag 23 maart 2019 en we zijn blij dat we kunnen melden dat, anders dan afgelopen jaar, dat er weer een stuk op de planken wordt gebracht door de eigen toneelgroep. Daarna werd de vergadering door Corrie gesloten.

Na de vergadering werd door Dominic v.d. Velde een presentatie gegeven over de kernramp met de kerncentrale in Tsjernobyl, gelegen in Noord-Oekraine. Dominic is werkt als groepscommandant bij de Rotterdamse Brandweer en werkzaam in het industriegebied waar ‘straling’ een belangrijke rol speelt bij het werk van de brandweer. Vanuit dat belang is Dominic met een groep afgereisd naar Tsjernobyl om er in een verblijf van 4 dagen kennis en ervaring op te doen met de bestrijding en effecten van een kernramp.

De ramp vond plaats op 26 april 1986 waarbij ‘s nachts één van de kernreactoren ontplofte. Iedereen zal zich nog de angst en onzekerheid kunnen herinneren die ook in ons land heerste voor de onzichtbare maar o zo beangstigende wolk van radioactieve stofdeeltjes die zich in een periode van 10 dagen over heel Europa verspreide. De onzekerheid werd nog versterkt door de summiere en onduidelijke berichtgeving over de ramp. Als eerste werd er in Zweden in de dagen erna een verhoogde radioactiviteit vastgesteld en bij navraag door de Russen werd het incident nog een week verzwegen. Zo werd in ons land, om besmetting te voorkomen, onder meer een graasverbod ingesteld voor het vee en geoogste bladgroente mocht niet meer verkocht worden.
Nu 32 jaar later is de omgeving van de kerncentrale nog steeds een desolate omgeving waar de tijd heeft stilgestaan en de natuur al die jaren het voortouw heeft genomen. Alles wat de totaal 135.000 mensen hadden achtergelaten, die werden geëvacueerd om de straling te ontvluchten, staat er nog steeds onaangeroerd. Toch is er intussen veel veranderd en kan de centrale en het gebied, met de nodige beperkingen, weer bezocht worden. Dominic heeft vier dagen in het gebied verbleven, de centrale bezocht en met overlevenden gesproken. Zo ook met de brandweercommandant die in de eerste uren betrokken was bij de bestrijding van het incident en die ondanks de grote hoeveelheid straling toch nu nog gezond is. Tot op heden is niet exact bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen door blootstelling aan de straling. Indrukwekkend, en op een bepaalde manier ook benauwend, was het filmpje over de z.g. liquidators die in de eerste periode na de ramp het radioactieve puim moeten opruimen met gevaar voor eigen leven. Totaal werden er honderdduizenden van deze liquidators ingezet die elk slecht een paar minuten het werk konden verrichtten.
Volgens Dominic heeft hij daar geleerd dat de risico’s bij het bestrijden van stralingsincidenten toch beheersbaar zijn mits de juiste veiligheidsmaatregelen worden gehanteerd. Ook dat er bij mensen grote verschillen zijn in de weerstand tegen straling.

Na het beantwoorden van de gesteld vragen overhandigde Corrie een presentje aan Dominic als dank voor zijn interessante verhaal. Ook de nazit was bijzonder gezellig en duurde tot in de kleine uurtjes.

[masterslider alias=”ms-4″]


Posted

in

by

Tags: