Geschiedenis Dreischor

Wapen van Dreischor

Ontstaan naam ‘Dreischor’.

Wanneer de polder Dreischor is ontstaan is onzeker, de oudste vermelding dateert uit 1206. Eerst hoorde het grondgebied van Sirjansland er ook bij, maar in 1288 verdween dit deel tijdens een hevige stormvloed en ontstond het Dijkwater.

Vindt u Dreischor ook zo’n bijzondere naam? Gelet op vroegere spellingen heeft het te maken met het telwoord drie, en het Germaanse ‘skir’ wat deel betekent. Dreischor zou uit drie delen bestaan, Beldert (het vm. landbouwhaventje), Maye (een vissersdorpje dat in de 16e eeuw ten onder ging) en Sirjansland (een buurdorp).

Tot 1374 was Dreischor een eilandje dat aan alle kanten werd omspoeld door water. In genoemd jaar werd echter aan de zuidwestzijde de polder Noordgouwe bedijkt. In 1401 volgde de bedijking van de Zonnemairepolder aan de westzijde. Toen grensden alleen nog de oost- en zuidzijde aan het water. Vanaf Maye, dat aan de oostkant van Dreischor lag kon men per boot vertrekken naar Flakkee of naar Duiveland. Later vertrok de beurtschipper vanaf Beldert. 

Geschiedenis

Rongt iz Dereister
Dereister die iz rongt
In â-je tan nie glôôve wil
Dan hae je mâ’s rongt
Men telt ‘t 32 smissen
In je kâ-je nie vergisse
Want rongt iz Dereister
Dereister die iz rongt

Oude kaart Schouwen-Duiveland

Dit rijmpje zegt het overduidelijk; Dreischor is rond! De geschiedenis van het Dreischor, het mooiste ringdorp van Zeeland, gaat terug naar een ver verleden.
Op de onbedijkte schorren weidden, sinds ongeveer het jaar 700, herders hun schapen. Zij hadden vliedbergen aangelegd, waarop ze zich tijdens hoge vloeden met hun veestapel in veiligheid konden brengen. Omstreeks het jaar 1100 zijn de schorren van Dreischor ingepolderd, samen met het tegenwoordige Sirjansland. Dit vormde één eiland, dat tijdens de Sint Aagtenvloed op 14 december 1287 overstroomde. In 1305 werd Sirjansland als zelfstandig poldertje ingedijkt en enige jaren later werd de nog bestaande dijk aangelegd, waardoor ook Dreischor weer was ingepolderd.

Adriaanskerk

In deze jonge vruchtbare polder vestigden zich boeren, waarvan een aantal hun schuren en huizen aan een kreekrug (Weststraat) bouwden. Een kreekrug is een al voor de eerste inpoldering, hoger gelegen, natuurlijk ontstane weg. In het groeiende dorpje, waar na de herbedijking een kunstmatige Ring werd aangelegd, kwamen ook een smid, een wagenmaker, een schoenmaker, een molenaar wonen.

Kort na de herbedijking werd ook een klein kerkje gebouwd, dat van lieverlede werd vergroot tot het machtige tweebeukige gebouw van nu. In 1873 vond een ingrijpende verbouwing plaats van dit aan Sint Adriaan gewijde bedehuis, waardoor de kerk erg werd verminkt. Inmiddels is de kerk in oude luister hersteld.  Om de kerk lag het kerkhof. Beide waren gewijd gebied en boden daardoor in de middeleeuwen aan misdadigers uit Dreischor en omgeving een veilige vluchtplaats.Rond het kerkhof was een gracht gegraven. Zulke grachten bestaan nog in de dorpen Noordgouwe, Dirksland en Nieuwe Tonge. Al vóór 1400 groeide Dreischor uit tot  een heel dorp. In die jaren verrees eveneens het omgrachte kasteel, later Windenburg geheten, dat helaas in 1873 werd afgebroken.

Kasteel Windenburg

De geschiedenis van Dreischor werd pas rustig na de kerkhervorming in 1573. En dankzij die rust is er nu nog zoveel moois uit vroeger tijden te genieten. Nu moet u niet denken dat er altijd gerust werd in Dreischor. De boeren in de polder zorgden voor het nodige werk – op het land – in de timmerwinkel – bij de smid – rond de vlasschuren. De vlasschuren herinneren nog aan de tijd dat vlas belangrijk was. Dreischor was vroeger het centrum op Schouwen-Duiveland van de vlasindustrie. Meer daarover vindt u in het streek- en landbouwmuseum ‘Goemanszorg’. De geveltjes, de zwart geteerde schuren, de stoepen, het stratenplan, de monumenten, alles in harmonie bijeen, heeft Dreischor gemaakt tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’. De moeite waard om te behouden én in te leven. 


Posted

in

by

Tags: