Gemeente herroept plaats aanbieden rolemmers.

De Gemeente, in de persoon van Kees Dorreman, heeft aangegeven de plaats voor het aanbieden van rolemmers op de Bogerdweg en Stoofweg te herzien.

Was het zo dat deze met de wielen tegen de stoeprand moesten worden geplaatst, vanaf heden is het toegestaan om de emmers OP het trottoir te plaatsen maar dan wel zo dicht mogelijk aan de rand, dus naar de weg toe. Hierdoor kunnen voetgangers dan nog net achterlangs passeren i.p.v. over de rijweg te moeten.

Daarbij is het wel mogelijk dat de ophaalauto niet bij de emmer kan omdat deze geblokkeerd is door geparkeerde auto’s , maar dat is dan maar zo. De ophaalauto vormt een groot obstakel voor ander verkeer op de Bogerdweg en Stoofweg en dat is nu net de reden waarom deze regel gewijzigd wordt.

Ook een beschadigde grijparm van de ophaalauto, herstel is erg duur,  is aanleiding om deze regel te wijzigen.

Op alle andere plaatsen in het dorp blijf opstellen van de rolemmer met de wielen tegen de stoep gehandhaafd. (indien niet anders aangegeven dan eerst bedoeld)

Graag roepen we uw medewerking in, zeker de aanwonenden van de eerstgenoemde wegen.


Posted

in

by

Tags: