College on Tour

Woensdag 1 september a.s. komen de Burgemeester en Wethouder naar Dreischor om onze wensen aan te horen. Let wel: niet alleen de wensen van de Dorpsraad maar ook van verenigingen op sportief, sociaal en cultureel vlak.
De bijeenkomst staat gepland om 19.30 uur in het dorpshuis de Dorsvloer. Voor genoemde organisaties volgt nog de uitnodiging, zie dit als een vooraankondiging. Uiteraard zullen de dan geldende Covid-19 maatregelen worden gerespecteerd. De organisatie gaat uit van de Gemeente maar de Dorpsraad zal de clubs et cetera benaderen.
We hopen dat u punten aan kunt dragen welke van wezenlijk belang zijn voor ons dorp, overleg binnen uw bestuur is daarom gewenst. B&W willen graag weten wat de problemen zijn en kunnen er wellicht op inspelen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is, gezien de te verwachten aantallen, gewenst. U kunt dit doen voor 25 augustus a.s. bij de Dorpsraad: mailto:dorpsrdreischor@zeelandnet.nl .
Wij stellen de Gemeente dan op de hoogte. Maximaal 2 mensen per vereniging is gewenst.
Vast dank voor uw inzet !
Met vr. gr.
Kor v.d.Werve, secr.


Posted

in

by

Tags: