Category: Mededelingen Dorpsraad

 • Provinciale Impuls Wonen

  Beste mensen, De nieuwe studieronde Provinciale Impuls Wonen is weer opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor o.m. de sloop van een particuliere woning, samenvoegen van 2 particuliere woningen, sloop en nieuwbouw van particuliere woningen. Voorwaarde is dat het om een particuliere woning gaat die gebouwd is vóór 1975 en een maximale WOZ waarde heeft van 190.000 euro. […]

 • College on Tour

  Woensdag 1 september a.s. komen de Burgemeester en Wethouder naar Dreischor om onze wensen aan te horen. Let wel: niet alleen de wensen van de Dorpsraad maar ook van verenigingen op sportief, sociaal en cultureel vlak.De bijeenkomst staat gepland om 19.30 uur in het dorpshuis de Dorsvloer. Voor genoemde organisaties volgt nog de uitnodiging, zie dit als een […]

 • Fietspad van Dreischor naar Zierikzee

  Bij de laatste uitgave van de Dorpskrant, de Reisenaer, zit een brief bijgevoegd welke betrekking heeft op de aanleg van een veilig fietspad naar Zierikzee. Zoals u wel weet is dit een “hot item “ op ons dorp met name voor de  kinderen die naar Zierikzee (en verder)moeten voor school. Maar ook ander verkeer ! […]

 • Verkeersluis Stoofweg

  De in maart aangelegde sluis om de snelheid van het verkeer aan te passen is nu zelf aangepast. Het passeren “buitenom” is nu onmogelijk, er zijn twee grote stenen geplaatst die dit verhinderen. De sluis leidde al tot meningsverschillen bij het passeren: wie mocht er nu eerst? Scheldpartijen en fysiek gereedkwamen meerdere malen voor! Kort […]

 • Mededeling.

  In deze Coranatijd is het moeilijk met elkaar te communiceren.  Een 3-tal openbare vergaderingen zijn afgelast wegens de beperkende maatregelen door Covid-19en dat is erg jammer. Want er zijn altijd zaken aan de orde die om een oplossing vragen, soms nog op korte termijn ook. In de Reisenaer, onze dorpskrant, is al opgeroepen om via […]

 • Openbare Dorpsraadvergadering

  Beste mensen, Wil u hierbij even mededelen dat de Openbare Dorpsraadvergadering van 11 mei niet door gaat. De beperkingen door de Covid-19 maatregelen nopen ons hiertoe. Zo gauw als het kan zullen we een andere datum voor de “openbare” plannen , is nu nog te onzeker.Hoop u weer gauw te kunnen ontmoeten !Met vr.gr. Kor v.d.Werve, secr

 • Werkzaamheden Stoofweg

  Op 22 en 23 maart (dinsdag en woensdag) is de Stoofweg afgesloten. Er zal ter hoogte van de komborden, gezien vanuit de richting Zonnemaire, een aanpassing plaatsvinden. Een z.g. verkeerssluis zal de snelheid moeten doen verminderen. Ook zal de belijning ter hoogte van de Vlasakkerstraat worden opgefrist zo men dat noemt. Het (doorgaande ( (vracht)verkeer […]

 • Openbare Dorpsraad vergadering.

  Beste mensen, Helaas hebben we moeten besluiten de datum voor de Openbare Dorpsraad vergadering te cancelen. Deze stond gepland voor 30 maart a.s. maar door de maatregelen rondom het Covid-19 virus blijkt dat niet haalbaar.Een poging om digitaal te vergaderen bleek door de geringe belangstelling eveneens niet haalbaar dan wel geen zin hebben. Wel is […]

 • Gladheidsbestrijding

  Gladheidbestrijding Afgelopen weekend is er een pak sneeuw gevallen en bleef de temperatuur onder 0. Naar verwachting blijft het de komende 1,5 week vriezen.Zaterdag, toen de eerste de sneeuw naar beneden kwam, zijn de strooiwagen op pad gegaan om de hoofdwegen begaan te houden. Als gemeente hebben we een vaste strooiroute. Dit zijn de hoofdwegen die […]

 • Wensen

  De Dorpsraad van Dreischor wenst u allen gezellige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 2021.