Prikbord

Prikbord

De nieuwe website Dreischor.com zal in een volgende fase mogelijk worden uitgebreid met een z.g. Prikbord functie. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een z.g. ‘sociaal prikbord’. Iedereen kan door middel van het Prikbord zowel  gewenste als aangeboden hulp kenbaar kan maken. Daarmee wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Voor de communicatie met betrokkenen zal gebruik worden gemaakt van alle beschikbare communicatie mogelijkheden zoals sms, email, telefoon, Twitter, Hyves, Face-book etc. Voor de gebruiksmogelijkheden van het prikbord wordt gedacht aan:

 • het aanmelden als deelnemer.
  Een ieder dient zich aan te melden als deelnemer aan het prikbord voor zowel vraag als aanbod waarbij ook een voorkeur kan worden opgegeven t.a.v. het te gebruiken communicatie middel. De aanmelding vereenvoudigd het opgeven van berichten en voorkomt oneigenlijk gebruik van het prikbord.
 • het plaatsen van berichten.
  Iedereen die zich heeft opgegeven kan een bericht invoeren betreffende zowel vraag als aanbod. Berichten kunnen van velerlei aard zijn en zowel algemeen als datum/tijd gebonden zijn.
 • het tonen van de berichten.
  Alle ingevoerde berichten worden op de website getoond onder de functie ‘prikbord’.
 • het beheren van de berichten.
  Een ieder kan de ‘eigen’ berichten verwijderen of veranderen.