VOP

VOP

Afgelopen zomer is de bejaardensoos opgeheven.

Na het vertrek van 4 bestuursleden, bleven er slechts 6 leden over. ( vroeger 40 a 50! ) Een aantal vrijwilligers, zijn toen bij elkaar gekomen, om te bekijken, toch weer iets op poten te zetten voor deze 6 mensen.

Gekozen is voor een andere opzet, het moest een activiteit worden voor volwassenen. Zo ontstond de naam Volwassenen Ontmoetings Plaats kort gezegd VOP. VOP is geen vereniging, waar je lid van moet worden en contributie moet betalen.

Nee, VOP staat voor een wekelijkse inloopmiddag op woensdagmiddag van 2 tot 5. in het dorpshuis. Kosten slechts 1 euro per middag!!

Mogenlijk gemaakt door een subsudie van de dorpsraad, in het kader van eenzaamheidbestrijding. Mensen kunnen kaarten ,spelletjes doen, dammen, schaken, sjoelbakken, leestafel en er is een schilderclubje voor beginners. Momenteel zitten we van 6 mensen nu weer rond de 20! Waarvan de helft, jongere mensen, dus geen bejaarden. En dat was precies ook de bedoeling.

Bij het schilderclubje, kunnen er nog 4 personen bij, dan zit dat vol. Ook zitten we om kaarters verlegen, vooral klaverjassen.

 De vrijwilligers.