Dorpsnieuws

Werkzaamheden Moggestraat en omgeving.

Voor verdere info klik hier.

collapse

Werkzaamheden Moggestraat

Voor verdere info klik hier.

collapse

Info voor bewoners langs de Molenweg - Blindeweg te Dreisschor.

Voor verdere info klik hier.

collapse

Verplaatsing brievenbus.

De brievenbus ter hoogte van de ingang naar het Dorpshuis en Stapelhof gaat daar tijdelijk weg i.v.m. de werkzaamheden aan het riool.

Op woensdag 27 maart komt die te staan op de hoek van de Nieuwe Schoolstraat ter hoogte van huisnummer 21.

Ter dit info.

collapse

Rioleringswerkzaamheden

Plaats en data werkzaamheden: klik hier.

Faseringsplan: klik hier.

collapse

Ophaalschema rolemmers 2019.

Ophaalschema Dorp: klik hier

Ophaalschema Polder: klik hier

collapse

Bekrassen auto’s in ons dorp.

Afgelopen nacht (van 29 op 30 december) Zijn  auto’s  bekrast in de Heshuijzenstraat.Gemeld door de gedupeerde. (zie foto's)

Tot onze spijt is dit niet de eerste keer dat dit gebeurd. Sterker nog, het is al zo’n 15 jaar aan de gang. Van de Bogerdweg, Stoofweg, Ooststraat, Molenweg, Heshuijzenstraat en de Ring zijn in de loop der jaren meldingen gekomen. Niet alleen bekrassen maar ook achterlicht er uit, spiegel er af. De dader: ligt op het kerkhof !! Schade loopt in de duizenden euro’s geeft men aan.

Het is ook al diverse keren gemeld bij de politie (ook deze keer weer) maar geen resultaat geboekt. Is ook erg moeilijk natuurlijk ! Het is net als met de diefstal van bloemen op de begraafplaats. Ook al 18 keer voorgekomen.

Hoe haal je het in je hoofd !  En wijzen naar iemand is gemakkelijk maar bewijzen erg moeilijk. We hopen dat de dader(s) stopt/stoppen met deze verwerpelijke activiteiten. 

Wijze raad is om te blijven melden bij de politie, hoe meer aangiftes, hoe meer controles is door hun aangegeven. Hopen dat in 2019 deze klachten niet meer nodig zijn. Dader: goede voornemens !!

 

collapse

Dorpsraad.

klik hier.

collapse

Diefstal bloemen begraafplaats

Vorige week (06-12) weer een melding ontvangen van diefstal van bloemen (gaat blijkbaar om paarse violen) op de begraafplaats. Van liefst 3 personen.

Het is in totaal de  18e melding ! Schandalig ! We geven het advies om direct Handhaving in te seinen. Hoe meer klachten hoe meer controles op Dreischor.

collapse

Vuurwerk afsteken met de jaarwisseling

Vuurwerk overlast op 31 december en 1 januari.

Vorig jaar, en ook nu weer, ontvangt de Dorpsraad vragen die betrekking hebben op het voortijdig ontsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw. Zoals bekend mag dit niet afgestoken worden vóór 18.00 uur op 31 december en na 2.00 uur op 1 januari. Het bestuur van de Dorpsraad is gevraagd hiertegen op te treden. De Raad kan dit echter niet (en wil dit ook niet). Dit is werk voor de Politie c.q. Handhaving die dan ook controleren op genoemde dagen er voor en erna!  De personen die overlast ervaren moeten zelf aangifte doen op het telefoonnummer 0111-452111. De telefoniste neemt uw klacht op en schakelt Handhaving is. Na kantoortijden en in het weekend is dit nummer 0111-452104 . Rekenen graag op uw medewerking !  We hebben begrepen dat de politie onmiddellijk een (forse)boete uitschrijft , vuurwerk in beslag kan nemen of een gebiedsverbod op kan leggen tijdens de genoemde uren hierboven. Laat het niet zo ver komen a.u.b. ! Denk ook aan mens en dier !

collapse

Rioolwerkzaamheden Mr.P. Moggestraat

Voor verdere info klik hier.

collapse

Telefoonnummers servicelijn Gemeente (tevens nummers Handhaving.)

De Dorpsraad krijgt regelmatig klachten over onderhoud van het groen maar ook over het (fout) parkeren. Het verdient aanbeveling om ook privé een melding te maken via de servicelijn als u overlast ondervindt..

De Dorpsraad kan bij meerdere gevallen eveneens een melding maken, maar hoe meer klachten hoe meer activiteit.

Daarom hier de nummers van de servicelijn. 

Maandag t/m donderdag 8.00 tot 17.00 uur , vrijdag 8.00 uur tot 16.00 uur. Nummer: 0111-452111

Weekeinde en na sluitingstijd: 0111-452104.

Telefoniste neemt de gegevens van de klacht op (plaats, straat of weg, wat de overlast is etc.) Zij schakelt Handhaving in. Zij neemt ook uw gegevens op: naam, woonadres, telefoonnummer , e-mailadres etc. om terug te koppelen.

Schroom niet een melding te maken ! Zeker als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan.

collapse

Gemeente herroept plaats aanbieden rolemmers.

De Gemeente, in de persoon van Kees Dorreman, heeft aangegeven de plaats voor het aanbieden van rolemmers op de Bogerdweg en Stoofweg te herzien.

Was het zo dat deze met de wielen tegen de stoeprand moesten worden geplaatst, vanaf heden is het toegestaan om de emmers OP het trottoir te plaatsen maar dan wel zo dicht mogelijk aan de rand, dus naar de weg toe. Hierdoor kunnen voetgangers dan nog net achterlangs passeren i.p.v. over de rijweg te moeten.

Daarbij is het wel mogelijk dat de ophaalauto niet bij de emmer kan omdat deze geblokkeerd is door geparkeerde auto’s , maar dat is dan maar zo. De ophaalauto vormt een groot obstakel voor ander verkeer op de Bogerdweg en Stoofweg en dat is nu net de reden waarom deze regel gewijzigd wordt.

Ook een beschadigde grijparm van de ophaalauto, herstel is erg duur,  is aanleiding om deze regel te wijzigen.

Op alle andere plaatsen in het dorp blijf opstellen van de rolemmer met de wielen tegen de stoep gehandhaafd. (indien niet anders aangegeven dan eerst bedoeld)

Graag roepen we uw medewerking in, zeker de aanwonenden van de eerstgenoemde wegen.

 

collapse

Sparen voor de Klimop

Jumbo Sparen voor je school

Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10 ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen, kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.

Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.

Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school.

Namens de school vast hartelijk dank.

collapse

Muziekshow van de Klimop.

Voor verdere info en foto's klik hier

collapse

Pannenkoeken eten in de manege.

Voor verdere info klik hier.

collapse

Lang leve de muziekshow.

Lang Leve de Muziek Show 

De TV-opnamen van de Lang Leve de Muziekshow met de leerlingen van groep 7-8 vinden plaats op woensdag 26 september in de studio in Hilversum. De aflevering waarin De Klimop te zien is, wordt uitgezonden op zaterdag 27 oktober om 17.00 uur op NPO3.
Wij mogen met max. 80 personen (waarvan 15 volwassenen) aanwezig zijn bij de opnamen. In dit aantal zitten ook de leerlingen van groep 7-8.
We willen op 26 september met groep 4 t/m 8 afreizen naar Hilversum en nemen ook nog andere supporters mee. Deze week werd bekend dat daarvoor een dubbeldeks-bus beschikbaar is, zodat niemand met eigen vervoer naar Hilversum hoeft te rijden.
De bus staat om 8.00 uur bij school om richting Hilversum af te reizen; om plm. 14.30 uur vertrekken we weer uit Hilversum richting Dreischor.

collapse

Stuk van het jaar 2018.

 Oproer in Dreischor. Klik hier

collapse

Werkzaamheden

page1image3820576page1image3824384

BEWONERSBRIEF

Aan: de bewoners van dit pand 3 september 2018

Betreft: Markering aanbrengen op parkeerterrein Goemansstraat

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland voeren we in de week vanaf 24 september werkzaamheden uit op het parkeerterrein aan de Goemansstraat.

WERKZAAMHEDEN ZIJN OPGESCHOVEN NAAR BEGIN VOLGEND JAAR, DATUM NOG NIET BEKEND.

Om deze werkzaamheden uit te voeren moet het parkeerterrein vrij zijn van obstakels. Op de parking zullen de parkeervakken opnieuw belijnd worden.

De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7:00 en 17:00 uur. Tussen deze tijden moet de parking leeg zijn. Als er obstakels op de parking aanwezig zijn worden deze door een sleepdienst op kosten van de eigenaar verplaatst.
De exacte datum komt van te voren op het vooraankondigingsbord te staan dat bij de parking geplaatst wordt.

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.
Bij calamiteiten (ziekenauto of brandweer) is bereikbaarheid gegarandeerd.
Heeft u vragen over de aankomende werkzaamheden dan kunt u daarvoor contact opnemen met

Uitvoerder: Projectbegeleider:

Met vriendelijke groet, KWS Infra BV

Arno van der Male 06 51588124avandermale@kws.nlJean-Paul Caessens 06 50226356jpcaessens@kws.nl

KWS Infra B.V.

Ziel 12 4704 RS Roosendaal

collapse

Nieuwe inwoners

Infoavond nieuwe inwoners gemeente Schouwen-Duiveland.

Op maandag 27 augustus a.s. zal het gemeentebestuur alle nieuwe inwoners van de gemeente welkom heten op Schouwen-Duiveland.

Ook de Dorpsraad zal daar vertegenwoordigd zijn met een stand. Zo ook manege Balans en de SPGSD.

De aanvang is 19.00 uur op het Gemeentehuis. Nieuwe inwoners laat u informeren op de stands.

 

collapse

WEER DIEFSTAL VAN BLOEMEN OP BEGRAAFPLAATS

Vorige week ontvingen we een melding dat er weer bloemen zijn ontvreemd van een graf op de begraafplaats aan de Bogerdweg.

De familie is daar nu al voor de 5e keer door getroffen,in totaal zijn er nu 17 meldingen gemaakt.

De politie is op de hoogte gesteld door de betrokkenen, Douwen de Vries , de wijkagent, heeft al een reactie gegeven.

We hopen dat de dader (m/v ) tot inkeer komt en zijn walgelijke gedrag niet meer laat zien. Beschamend voor iedereen die een geliefde of verdere familie een groet wil brengen en die dit zo afgestraft ziet worden

Niet goed te praten !

collapse

Dringende oproep van het VLASDAG bestuur.

De Vlasdag organisatie heeft mensen te kort. Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden anders komt de organisatie dit jaar al in de problemen. Vorig jaar is gebleken dat een meerderheid van de inwoners wel een Vlasdag wil maar de oproep om ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken sorteerde weinig effect !

Laat het Vlasdagbestuur dus niet in de steek en geef u op voor hulp bij de organisatie.

Dat kan via e-mail: ndorst@zeelandnet.nl .

DE VLASDAG VAN 2017 ZAL TOCH NIET DE LAATSTE ZIJN GEWEEST?


collapse

Filmmiddag Dreischor was een succes


De vertoning van 2 “oude” films over Dreischor uit 1938 en 1968 werden bijgewoond door 60 bezoekers. De Dorpsraad ontving de gasten om 14.00 uur in het Dorpshuis de Dorsvloer met koffie en een bolus, de regie was in handen van de muziekver. Crescendo waar Riet v.d.Weijde middels de microfoon e.e.a. toelichtte en Adrie Geelhoed als technische man fungeerde. Verschillende oud dorpsgenoten kwamen er op af we zagen b.v. Cor Natte, Henk en Truus v.d.Linde (Henk van Janco van Diene zoals hij op Dreischor heet! ) Pieter Berman, de fam. Hockes uit Oostvoorne, Jan en Dicky de Waay, diep in de 80, Joke Goudzwaard en moeder Riet, Leo en Jan Klompe, en Ella en Flip v.d.Velde uit Bru. Maar ook nieuwe inwoners kwamen kijken wat er zich zoveel jaren geleden afspeelde in Dreischor. Of hun woonhuis er nog zo uitzag als “toen“ te noemen de bewoners van “Windenburg” , de oude burgemeesterswoning ook wel de “Silo“ genaamd in de volksmond, en de oude pastorie b.v. Confronterend soms ook want in zo’n tijdsbestek zijn veel bekenden ons helaas ontvallen. De zaal liet zich niet onbetuigd en regelmatig klonken en de namen van oude Reisenaeren door de zaal. Zoals die van opa Kip ! Mia v.d.Horst, de “cultuur “dame van de Dorpsraad kan ook terugzien op een goed initiatief en toonde zich zeer verheugd met de opkomst en de verkregen waardering. Overigens is de DVD van de film te koop voor 10 euro, wie dat wil moet wel even op korte termijn contact opnemen met Riet v.d.Weijde tel. 0111-401735 of knfm@zeelandnet.nl. En jawel hoor er was nog een (3e)film te zien die ooit gemaakt is door Henk Barendregt zo ongeveer een uur lang. En met heel herkenbare fragmenten en in kleur. Om 17.00 uur was het programma ten einde.

collapse

Weer diefstal op begraafplaats aan de Bogerdweg.

Vorige week heeft de Dorpsraad een melding ontvangen van een dorpsgenoot dat er weer bloemen zijn ontvreemd. Het betrof dit keer een vaste plant die is meegenomen van het graf van zijn vrouw. Hij stond er nog maar even! 

 Het advies is gegeven dat de politie hiervan in kennis moet worden gesteld, de enige juiste weg. De Dorpsraad zelf kan n.l. geen aangifte doen voor iemand anders. Betrokken persoon zal ook aangifte doen.

Ook in 2016 waren er meldingen van diefstal ( 11 personen deden aangifte van 13 diefstallen) en we mogen hopen dat deze respectloze en zeer betreurenswaardige daad geen vervolg krijgt. Stop uw misplaatste activiteiten dader !

collapse

Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg.

Beste "Reisenaars",


Wist u, dat wij als Stichting Vrienden van het Streek-en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland een heel belangrijk platvorm vormen voor Goemanszorg, het museum in Dreischor?
Deze vrienden dragen Goemanszorg met interesse en zorg, de vrienden hebben daarmee ook de intentie een stuk cultuurgoed voor onze regio te bewaren.
In 2006 bestond de Stichting Vrienden uit 888 vrienden/donateurs, nu in 2018 uit 620 vrienden. Een zorgelijke terugloop, tal van factoren kunnen wij bedenken als oorzaak van deze terugloop. In 2006 waren 134 "reisenaars" vriend van Goemanszorg, nu in 2018 69!
Wij denken dat juist "reisenaars" trots op hun museum moeten zijn.
Goemanszorg is al tientallen jaren verbonden met Dreischor, vele vrijwilligers uit Dreischor hebben voor Goemanszorg gewerkt, of werken er nog, dat moet zo blijven! Goemanszorg hoort bij Dreischor, als "reisenaar" moet je daar trots op zijn.
Graag willen wij dat juist veel "reisenaars" vriend van Goemanszorg zijn.


U kunt zich opgeven bij Rini de Looze, interim secretaris en penningmeester van de Stichting Vrienden via tel. 0111-406060, of liever nog via looze@deloozefinancien.nl.
Een andere manier, of ook tevens, kunt u het museum ondersteunen door vrijwilliger te worden bij het Streek-en Landbouwmuseum Goemanszorg. Enkele uren per week in een fijne sfeer, in een leuk team voor onderhoud van de tuin, voor onderhoud materiaal, of in de zomer als suppoost, geeft u zich als vrijwilliger op bij de secretaris van het museum via info@goemanszorg.nl .

Als St.Vrienden organiseren jaarlijks een donateursdag. Dit jaar is dat op zaterdag 12 mei, u bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. U kunt zich van te voren opgeven vriend te worden, of zich op de dag zelf melden als nieuwe vriend bij één van de bestuursleden die er die dag uiteraard ook zijn. Als vriend steunt u het museum en heeft u tevens recht het museum het hele jaar gratis te bezoeken. U bent vriend bij een persoonlijk donateurschap voor 15,00 € per jaar, donateurschap als echtpaar 20,00 € per jaar, donateurschap bedrijf 25,00 € per jaar en jeugddonateur voor 7,50 € per jaar. Bent u reeds vriend, dan nodigen wij u natuurlijk ook van harte uit voor onze donateursdag op 12 mei a.s.
Tijdens de donateursdag dit jaar zal de watersnood het thema worden, het is dit jaar 65 jaar geleden dat de watersnood hier heeft plaatsgevonden. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 14.00u. inloop, koffie en streeklekkernij
14.30u. opening door de voorzitter van de St.Vrienden
14.40u. presentatie landschap op Sch.-D. voor de watersnood
15.00u. muzikaal intermezzo
15.05u. presentatie landschap op Sch.-D. na de watersnood
15.25u. muzikaal intermezzo
15.30u. presentatie landbouw op Sch.-D. voor- en na de ramp
Daarna nazit, met een hapje en een drankje en bezoek aan de wisselexpositie in het museum die dit jaar ook over de watersnood zal gaan. Ongeveer 17.30u. einde van de donateursdag.

Wij hopen dat u Goemanszorg een warm hart zult toedragen en hopen u op de donateursdag te ontmoeten.

Voorzitter St. Vrienden van Goemanszorg, Ken Buth

collapse

Ophalen rolemmers polder.

Aangezien er nog onduidelijkheid schijnt te ziijn over het ophalen van de rolemmers hierbij het schema voor de polder. Klik hier.

collapse

Herdenking Watersnoodramp 1953.

Voor programma klik hier.

collapse

Vooraankondiging herdenking Watersnoodramp 1953.

Op 1 februari 2018 is het 65 jaar gelden dat ook Dreischor getroffen werd door de alles vernietigende Watersnoodramp uit 1953. Het woeste water maakte hier 32 slachtoffers en die willen we op 1 februari a.s. herdenken.


De voorbereidingen zijn in volle gang hoewel we het programma sober willen houden. De bedoeling is om een stille tocht te starten vanuit het Dorpshuis , dit om 14.00 uur. Zaal is eerder ruim op tijd open. We lopen dan naar het monument op de Bogerdweg waar de verdere plechtigheid zal plaatsvinden. Krans en bloemen zijn er voor de slachtoffers, Crescendo speelt koralen en de volksliederen, alle namen zullen worden opgelezen enz. Daarna keren we terug naar het Dorpshuis waar we na kunnen praten en thee of koffie zal worden aangeboden. Dorpsraad voorzitter Leone v.d.Sar zal op een geschikt moment de herdenking afsluiten.

Er is reeds van buiten het eiland belangstelling getoond maar we beseffen dat we niet iedereen kunnen bereiken en van de plannen deelgenoot kunnen maken. Mocht u weten van interesse dan verzoeken we u beleefd om die mensen in te lichten. Een programma van de herdenking zal nog h.a.h. bezorgd worden op Dreischor. 

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.


Noot: bij erg slecht weer zal in het Dorpshuis herdacht worden. Bestuur Dorpsraad Dreischor.

 collapse

Waterschap Scheldestromen

Het Waterschap Scheldestromen gaat baggeren. Voor info klik hier.

collapse

Ophalen rolemmers.

Aangezien er nog onduidelijkheid schijnt te ziijn over het ophalen van de rolemmers hierbij het schema. Klik hier.

collapse

Dorpsraad.

klik hier.

collapse

Wijzigingen ophalen huisvuil

De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft alle inwoners geinformeerd over de veranderingen in het ophalen van het huisvuil per 1 januari 2018. Voor de veranderingen in het ledigingsschema van de rolemmers klik hier

collapse

Mieke de Wilde beheerder Dorpshuis de Dorsvloer ,samen met haar zoon.

Mieke de Wilde uit Dreischor en haar zoon Chretiën Louwerse gaan het Trefpunt de Dorsvloer in Dreischor runnen.
De St. Dorps en Gemeenschapshuizen hebben ze benoemd, uiteraard met het benodigde vertrouwen in hun capaciteiten.
Mocht u "iets " in de Dorsvloer willen organiseren of beleggen dan kunt u Mieke dus mailen of bellen. Haar adres:
mieke@de-vierjaargetijden.nl

telefoon Mieke: 0655985417, telefoon Chretiën : 0630092990 Privé: 0111641964 ,Dorpshuis : 0111401232

collapse

Pannenkoeken eten in de manege.

Voor het verslag klik hier.

collapse

Aziatische hoornaar in Dreischor

Vorige week is de Aziatische hoornaar in Dreischor aangetroffen. Het betrof de eerste vondst in ons land van deze exoot, die een bedreiging voor Honingbijen kan zijn. Daarom streeft de overheid er naar, het nest te vinden om de soort uit te roeien. Door onderzoek van EIS kenniscentrum insecten met hulp van lokale dorpelingen en imkers, is inmiddels vastgesteld dat er een nest moet zijn. Maar het nest is nog niet gevonden ! Daarom vragen wij u ons te helpen het nest te vinden in of in de directe buurt van Dreischor.

Het nest zit er uit als een papieren voetbal, soms zo groot als een skippybal, en hangt hoog in de boomkruinen (zie foto). Als u iets hoog in de boom gezien heeft dat lijkt op een nest, horen wij dat graag. Het nest zeker niet zelf benaderen !! De Aziatische hoornaar is niet agressief voor mensen, behalve in de directe omgeving van het nest. Ook over waarnemingen van (vliegende) hoornaars in of rond Dreischor die niet direct bij bijenkasten of bloeiende klimop zijn gezien, worden wij graag geïnformeerd !

Meldingen kunt u mailen aan theo.zeegers@naturalis.nl

Ter info: woensdag a.s. komt er een delegatie entomologen naar Dreischor om te zoeken naar het nest.

Namens de onderzoekers alvast dank aan de bewoners voor de medewerking!

Hartelijke groet,

Ron C. van de Roer

collapse

Zeehond op bezoek in Dreischor

collapse

Hondenbeleid Gemeente vastgesteld.

Het nieuwe hondenbeleid is van kracht geworden, de gemeenteraad heeft dit definitief vastgesteld. Wat van belang is:
U moet binnen de bebouwde kom altijd uw hond(en) aan de lijn houden,
Het dier (dieren) moeten kunnen worden geïdentificeerd d.m.v. chip of penning,
U moet altijd een opruim middel (poepzakje) bij u hebben,
Uiteraard moeten uitwerpselen verplicht worden opgeruimd. 
Boetes variëren van 90 tot 140 euro, Handhaving controleert uitgebreid.

collapse

Parkeren op P-terrein Goemanszorg voorbij voor het dorp.

Het museum gaat per 28 juli hun parkeerterrein aan de overzijde van het museum weer sluiten.
Zoals bekend was er tijdens de werkzaamheden aan de riolering de mogelijkheid daar te parkeren.
Museum bestuur: dank daarvoor. Volgens de geldende afspraken zal het terrein, na wat herstelwerkzaamheden, weer alleen beschikbaar zijn voor museumbezoekers.
Het P-terrein is wel te gebruiken tijdens evenementen op het dorp al zal dan wel toestemming van het museumbestuur nodig zijn. Het P verbod ter plaatse blijft nog wel even van kracht.

collapse

Parkeren Ring.

Voor nadere info klik hier.

Verslag bijeenkomst 19-06-2017.

Overleg met bewoners Ring en zijstraten.
Maandag 19 juni is er overleg gepleegd met genoemde bewoners inzake het Parkeerprobleem op de Ring. Medewerkers van de gemeente waren ook aanwezig.
Als het meest genoemde kwam naar voren de parkeerproblemen als er iets te doen is bij de Kerk zoals concerten, diensten en oefenavonden.
Jammer dat het kerkbestuur het liet afweten zonder ook af te melden !
Beleidsmedewerker verkeer van de gemeente, dhr de Winter, heeft de meest zinvolle opmerkingen genoteerd en zal dit nader uitwerken. Waarbij ook b.v. een paar problemen bij de rioleringswerkzaamheden worden meegenomen (paal Ooststraat hoek Ring b.v.)

 De Dorpsraad zal informatie opvragen m.b.t. vergunningen dan wel meldingsplicht voor
evenementen. Een organisatie moet zich daar aan houden en eventueel verkeer (parkeren en doortocht) kunnen daarin verplicht gesteld worden.
Dan is handhaving ook zinvol, de ambtenaar stelde voor eerst te waarschuwen en dan nog 4 keer te controleren en te beboeten. Tja....
Een ding vooropgesteld: de protesten zijn niet gericht tegen de kerk, wat ze doen is zeker erg zinvol. Maar schade aan auto’s, stoepen en palen, gevels, lantaarn en veel ergernis is natuurlijk ook niet goed. Probleem vraagt dus om een goede  aanpak ook al omdat de hulpdiensten als brandweer, ambulance, politie  en artsen er bij calamiteiten niet door kunnen.
 Ander probleem : centjes bij de gemeente om e.e.a. te realiseren. Ook oplossen !

collapse

Let op uw snelheid!!

Op de Stoofweg is een snelheidsmeter geïnstalleerd. Als je vanaf Zonnemaire kant komt hangt deze links net voor de afslag Vlasakkerweg.
Enige weken geleden is daar een controle uitgevoerd door Handhaving en toen reed daar 75% te hard, harder dan 30 km/h  tenminste.
Het apparaat geeft aan wat je snelheid is als je naderbij komt. Wellicht een tip om je snelheid te matigen ??

collapse

Mededelingen van de Dorpsraad

Nieuwe bank op de begraafplaats.
Op de begraafplaats aan de Bogerdweg zal een nieuwe bank worden geplaatst. De huidige banken zijn versleten. De nieuwe bank (1x) zal in het midden van de begraafplaats worden opgesteld, ver genoeg van de Bogerdweg om enige privacy te waarborgen.

Nieuwe verlichting rond de Ring.
Rond de Ring zullen nieuwe armaturen worden aangebracht voor de verlichting. De armaturen zijn groen en de kappen van koper. De lantaarns zijn dimbaar door de Gemeente.

Zonne-energie.
De windmolens langs de Noorddijk nabij het gemaal zijn al enige tijd geleden gesloopt. Waren aan vervanging toe door slijtage. Maar er zullen geen nieuwe molens komen ze zullen worden vervangen door een energiepark met zonnepanelen. Producent Zeeuwind is momenteel bezig met de vergunningen. De installatie zal maximaal 3 meter hoog worden.

Handhaving is uitgebreid.
De z.g. BOA's bij handhaving zijn in aantal uitgebreid. Te merken ook aan de controles want één dag na de aanstelling was er al snelheidscontrole langs de Stoofweg. Komende vanaf Zonnemaire bleek 75% van de automobilisten te hard te rijden. Binnen de bebouwde kom mag 30 gereden worden en er zijn ook plannen om de Gaanderseweg terug te brengen naar 60 km/h. Er ligt immers geen fietspad naast ! Dat de controle zich uit zal breiden naar de honden ligt eveneens voor de hand. Binnen de bebouwde kom honden aan de lijn en poep opruimen door de uitlater worden verplicht en kunnen worden bestraft met 90 tot 145 euro boete.

Vlag van Dreischor weer beschikbaar.
De 260 vlaggen van Dreischor waren uitverkocht. De Dorpsraad heeft daarom 40 exemplaren bijbesteld. Ze kunnen worden besteld / afgehaald tegen kostprijs (16 euro) bij de secretaris van de Dorpsraad Kor v.d.Werve. Woont in de Heshuijzenstraat 8. Contante betaling !
Bestellen: dorpsrdreischor@zeelandnet.nl. Met de vlag hoort ook u bij de Reisenaers !

Verkeer op Dreischor groot probleem.
Het verkeer op Dreischor is vrijwel onbeheersbaar qua auto's en parkeren. Er is simpelweg geen controle op (zowel snelheid als parkeren) De Dorpsraad heeft ca. 250 klachten binnen gekregen in de loop van de tijd maar een oplossing is er niet. Parkeren op stoepen, voor de asverpringingen langs de Bogerdweg, dubbel parkeren, voor ingangen van particulieren, bij de school en gymzaal, enz. Ook voetgangers klagen, rolemmers worden op de stoep geplaatst i.p.v. met de wielen tegen de stoep en blijven daar soms dagen staan. (mag alleen op de ophaaldag van 6.00 tot 23.00 uur worden aangeboden) Er is al eens geoppert om een groot P-terrein aan te leggen aan de Bogerdweg tussen de begraafplaats en het Slingerbosje. Kosten ca. 4 miljoen euro dus niet haalbaar stelt de Gemeente. Wie de oplossing heeft mag het zeggen !!

collapse

Afvalcontainers Vlasakkerweg vol.

Binnen 14 dagen klachten van omwonenden ontvangen over de propvolle afvalcontainers aldaar. De Gemeente is ook ingelicht.
We verzoeken een ieder om bij volle bakken GEEN afval achter te laten naast de bakken maar deze een andere keer opnieuw aan te bieden.
De Gemeente controleert dit regelmatig en probeert de nalatigen op te sporen. 
We vragen u beleefd om medewerking.

collapse

AED cursus vol.

De cursus die de Dorpsraad gratis aanbied m.b.t. het gebruik van de AED is volgeboekt.
Het heeft dus geen zin meer aan te melden voor 4 april . Want men belt nog steeds op het laatste moment !
Jammer, volgend jaar beter.

collapse

Fietspad Dreischor – Schuddebeurs zeer onder de aandacht.

Het langverwachte en heel graag gewenste fietspad, levensgevaarlijk volgens velen, lijkt uit te monden in een strijd tussen aanwonenden en het Waterschap.

De Dorpsraad is met partijen in gesprek geweest en die waren heel positief. Medewerking alom.Maar de Dorpsraad kan alleen sociale druk zetten !

Inmiddels heeft het Waterschap aangegeven dat nog voor Pasen een laatste gesprek zal plaatsvinden. Met betrokkenen, gemeente, dorpsraad en het WS zelf.

De zeer nieuwsgierige pers houden we nu even op afstand, wat ons betreft kan dat alleen maar nadelig werken, verkeerd begrepen worden etc.

We hopen natuurlijk zeer dat we er uit komen. Maar ja........................ U hoort er nog wel van.

collapse

AED cursus

Zoals al enige jaren gebruikelijk zal de Dorpsraad van Dreischor weer geheel gratis een scholing verzorgen m.b.t. het gebruik van de AED, de Automatische Externe Defibrillator.

Zoals bekend kan dit apparaat bij hartfalen worden ingezet en heeft het al vele maanden z’n nut bewezen. Levensreddend in meerdere gevallen.

Aan deze cursus, waar als docent de heer André de Rijke aanwezig zal zijn die hiertoe volledig bevoegd is, kan iedereen die interesse heeft deelnemen. De cursus kan ook gezien worden als een herhalingscursus voor diegenen die al eerder leerden omgaan met een AED.

Deze cursus zal plaatsvinden op dinsdag 4 april 2017 in het Trefpunt de Dorsvloer te Dreischor aan de Mr.P.Moggestraat 5.  De aanvang is bepaald op 19.30 uur.

Aanmelden kan bij de heer de Rijke zelf via het e-mailadres kbminfo@planet.com of via de te telefoon : 06-11597669 of eventueel via het secretariaat van de Dorpsraad van Dreischor: 

e-mail: dorpsrdreischor@zeelandnet.nl , telefoon 0111-401509 (Kor v.d.Werve.) Graag vóór 1 april zodat we inzicht krijgen in het juiste aantal.

collapse

Ontwerp Hondenbeleid in de steigers.

De beleidsambtenaren hebben het Hondenbeleid 2017 in grote lijnen klaar. Het is een lijvig document geworden !

Een aantal hoofdlijnen vragen om aandacht : Opruimplicht binnen de bebouwde kom, de voorgestelde boetes, het bij zich hebben van opruimmiddelen ,de aanlijnplicht binnen de bebouwde kom en identificatieplicht voor uw hond(en).

Op uw verzoek kan de Dorpsraad het document aan u toesturen, even vragen per mail: dorpsrdreischor@zeelandnet.nl.

De leden van de e-mailgroep van de Dorpsraad zijn apart geïnformeerd. Ook lid worden en meepraten over meer zaken of suggesties melden ? Even melden via hetzelfde email adres zoals hierin genoemd.

 

collapse

Enquête Vlasdag.

Beste dorpsgenoten,

het Vlasdagbestuur heeft een korte enquête opgesteld betreffende Vlasdag. Het bestuur wil weten wat u van de Vlasdag vindt.

Vul de enquête in!  https://goo.gl/forms/Ou9lKXJRZsyk49Uk2

Kijk ook op www.vlasdag.nl  en www.facebook.com/vlasdag

Vr. gr. en bij voorbaat dank,

Ruben Hart

Vlasdag organisatie

06 2254 3889

collapse

Gymnastiekvereniging JONG DREISCHOR

  

De vereniging, al sinds 1950 actief, kan nieuwe leden gebruiken om

op de donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in beweging te komen.

Contributie bedraagt 15 euro per maand , lessen worden verzorgd door een

zeer ervaren instructeur. De lessen worden gegeven in de Gymzaal te Dreischor.

Nadere info kan verkregen worden bij Annet Verwest:  0621951253 / 0111401914

        We zien u graag verschijnen !

 

         

 

 

collapse

Blusgroep van de Brandweer kan toch door op Dreischor.

Weet u het nog ?? Brandweer weg, brandweer blijft, brandweer weer weg maar voor 150.000 euro blijft hij weer, College B&W zegt nee tegen 3 jarig pilotproject dat 150.000 euro kost maar de Gemeenteraad wil de post Dreischor behouden. En dus blijft de blusgroep weer.

B&W zegt dat na 3 jaar geen zekerheid bestaat dat Dreischor open kan blijven maar kan dat op Brouw, Kerkwerve en Oosterland ook niet het geval zijn of worden over 3 jaar ? Mogelijkheid tot een nieuwe kazerne op Nieuwerkerk zal onderzocht worden, dus toch weer weg ??

De gemeenteraad zal binnenkort definitief besluiten, dus toch weer blijven ? Alles kan maar één ding is zeker :

ONZE veiligheid op Dreischor gaat boven alles. WE houden het warm ! Blus deze brand nu eens voorgoed Gemeente en VRZ !

 

collapse

HERDENKING WATERSNOOD 1953 WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017

10.00 uur: Kranslegging bij het Watersnoodmonument naast de caissons in Ouwerkerk ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de watersnoodramp op Schouwen-Duiveland.

Programma

  •  Kranslegging door het college van B&W
  •  Krans/bloemlegging door derden
  •  Toespraak door burgemeester Gerard Rabelink
  • Voordracht door kinderburgemeester Juliëtte van de Giessen
  • Blazen Taptoe
  • Een minuut stilte
  • Zingen Wilhelmus, coupletten 1 en 6

Muzikanten van Oosterlands Fanfare verlenen medewerking aan de plechtigheid.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot informeel samenzijn in het Watersnoodmuseum.

 

collapse

Vernieling en controle.

De Dorpsraad kreeg een melding binnen van vernielingen aan het monumentje (transformatorhuisje) in het Slingerbos. Was eerder al gemeld dat er ruitjes waren ingetikt, nu is ook het monumenten schildje er af gesloopt. Baldadige jeugd ??

Verder is er in Dreischor  (Heshuijzen- Renkumstraat en misschien nog op meer plaatsen) controle geweest op kentekens van geparkeerde auto's. Gestolen auto / kentekenplaten zou de aanleiding zijn. Controleren ook gelijk APK keuring van die wagens.

Voeg daarbij dat er in de Nw. Schoolstraat wekenlang een rolemmer in de bosjes stond (ook al gestolen waarschijnlijk bevestigde de Gemeente) (emmers mogen alleen op de ophaaldag van 6.00-23.00 uur langs de weg staan en anders achter de woning) en dat maakt het er niet leuker op.

2017 maar eens goed beginnen met z’n allen ? Inclusief afsteken van vuurwerk ?

 

 

collapse

Dienstverlening Gemeente.

Dienstverlening Gemeente aan de balies gaat veranderen.

De dienstverlening gaat veranderen bij de Gemeente. U moet voortaan altijd  een afspraak maken

voor zaken die aan de balies geregeld worden. Dus verlengen rijbewijs, paspoort, vergunning

aanvragen, bijzondere bijstand etc. De wachttijden zijn dus voortaan taboe (als het goed is !)

Er is een afsprakenplanner in gebruik genomen (per 2 januari dus) waarop u kunt zien wanneer u

aan de balie terecht kunt. Deze kunt u raadplegen via de website www.schouwen-duiveland.nl

U krijgt altijd via e-mail een bevestiging van uw afspraak. Bellen kan ook nog: 0111452000

collapse

!!!!!!!!!! BRANDWEER !!!!!!!!!!

Definitief einde voor de Blusgroep Dreischor van de Brandweer.


Het doek voor de blusgroep van Dreischor is toch nog gevallen. Na eerdere, wat meer optimistische, geluiden bleek de Gemeenteraad niet mee te gaan met het voorstel van Elie van Strien van de VRZ. Die vroeg om 150.000- euro voor een pilot project voor de komende 3 jaar. De Gemeente zei nee omdat niet duidelijk is wat er na drie jaar staat te gebeuren. Wel is bepaald dat de blusgroep pas weg gaat als de post Brouwershaven op sterkte is. Wat nu niet het geval is.

De VRZ denk de openstaande functies op Brouwershaven op te kunnen vullen met beroepskrachten uit Zierikzee of Middelburg. Zo'n "papieren" functie is wel heel gemakkelijk te regelen, nu de praktijk nog !

Feit is dat Dreischor er qua veiligheid niet op vooruit gaat, sterker nog de Landelijke norm zal niet gehaald kunnen worden want die is,18 minuten na de melding ter plaatse te zijn bij normale verkeersdrukte enz..

Zouden verzekeraars dit ook gaan pikken ??
collapse

Bibliobus.

Mededeling m.b.t. de Bibliobus halte Dreischor. 

De eerstvolgende stop van de BIBLIOBUS te Dreischor is op woensdag 11 januari 2017.

Tussen 10.15 en 11.00 uur staat de bus op de vertrouwde plaats aan de Stoofweg bij de bushalte.

De bus komt altijd langs in de even weken.

collapse

 De Dorpsraad Dreischor

wenst iedereen een fijne KERST en een

Voorspoedig en Gezond NIEUWJAAR.


collapse

Persbericht Gemeente Schouwen-Duiveland.

Voor persbericht klik hier

 

 

collapse

Parkeren steeds groter probleem, bijna onoplosbaar.

Op de laatste Dorpsraad vergadering zijn klachten geuit over het parkeren tijdens activiteiten in de Kerk. De Ring met name staat dan vol, en wel zo vol dat bij calamiteiten grote moeilijkheden kunnen ontstaan. De Dorpsraad heeft het kerkbestuur gevraagd dit probleem onder ogen te zien en er iets aan te doen. Je moet er toch niet aan denken dat er iets ernstig aan de hand is, het zou niet de eerste keer zijn.

Ook in de straten om de Ring heen zijn er problemen. Het P- probleem speelt al lange trouwens! Vorige week was het weer raak weer 4 belletjes van ongeruste inwoners. ( ...en als er nu brand komt..)

De politie is gebeld maar niet bekend is of die actie heeft ondernomen. Wel bekend is dat ze onmiddellijk parkeer bonnen uitschrijven als er een overtreding geconstateerd wordt.

Het kerkbestuur heeft zich al beraden maar een oplossing is erg moeilijk. Parkeer wachten wellicht die doorverwijzen ?

Ook bij activiteiten waar het kerkbestuur hun accommodatie verhuren aan derden is er overlast. We weten dat het parkeren op heel Dreischor problemen geeft, de aanleg van nieuwe riolering is mede van belang bij dit probleem. Gevaarlijke situaties kunnen echter niet worden toegestaan zegt de Gemeente. 

Waarvan acte !

 

 

 

 

 

 

 

 

collapse

Nieuws Brandweer Dreischor

Klik voor nieuws over de brandweer op onderstaande link.

http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/nieuwe-kans-voor-brandweerpost-dreischor-1.6654196

collapse

Omroep Zeeland Radio op 28 november op Dreischor.

Op maandag 28 november zal Omroep Zeeland radio 2 uren vanaf Dreischor uitzenden.
Diverse onderwerpen zullen aan bod komen tussen 9.30 en 11.30 uur.
Riet v.d.Weijde zal de reporter begeleiden in z’n ronde door het dorp.

collapse

Pannenkoeken smullen weer succesvol.

De traditionele pannenkoeken middag in manege Balans is weer uitgelopen op een smulfestijn.
Ruim 30 mensen namen er aan deel de 60 plussers uit Dreischor en de 60+ mensen die in Noordgouwe kerken.

De SMWO, N.H.Kerk, manege Balans en de Dorpsraad organiseren samen deze middag. Keus was er uit naturel, kaas en spek pannenkoeken soep, ijs en wat men verder maar wilde drinken. 
Erg goed hoorden we van alle kanten. Ds v.d.Putten kwam een kijkje nemen, de Zwarte (Friese) Parels traden op,

Romy Oudshoorn presenteerde haar vrijheidsdressuur met Sjan Novidat (Sjaan dus !) en demonstreerde als Zeeuws kampioene in de M1 klasse dressuur haar kunnen. Bijzonder goed uitgevoerd.

De middag was gratis te bezoeken maar waardering werd er door de deelnemers uitgesproken via de fooienpot !
Met dank aan de organisatie voor Marian en Dijantha v.d.Meij via Kor v.d.Werve van de Dorpsraad.
Voor herhaling vatbaar ook al omdat de onderlinge contacten weer eens werden aangehaald. En dat is nu net de bedoeling.

collapse

Opnieuw bloemen weg op de begraafplaats.

De laatste week (week 41) weer 2 meldingen ontvangen van diefstal van bloemen op de begraafplaats.
Van 2 inwoners van ons dorp. Wat bezielt die persoon(en) zou je zo denken !
Inmiddels beraden we ons op wat verder gaande maatregelen. We geven altijd het advies de politie in te schakelen 
Verder is er contact met de afd UOR van de Gemeente en een advies gevraagd aan een beveiliger.
We hopen dat het nu een keer klaar is met die onzinnige daden.

collapse

Hondenbeleid Gemeente.

Hondenbeleid Gemeente, graag reacties a.u.b. !
Al weer even geleden hebben we de inwoners van Dreischor verzocht te reageren op een aantal vragen die de Gemeente aan de Dorpsraad stelde.
Daar zijn inmiddels een 15 tal reacties op gekomen. Let wel: van de mensen die in de e-mail groep van de Dorpsraad zitten. (125 gezinnen/adressen)
Uiteraard kunnen ook anderen, die niet in die groep vertegenwoordigd zijn, reageren. Het gaat met name om de volgende zaken:

Zijn er genoeg afvalbakken en dispensers voor poepzakjes op het dorp, is een losloopterreintje binnen de bebouwde kom gewenst (met opruimplicht)

Is er overlast van loslopende honden en (grote) overlast van poep op bepaalde plekken, Moet eerst een waarschuwing worden gegeven bij niet opruimen of direct een (hoge) boete, moet de hondenbelasting vervangen worden door een algemene belasting zodat ook katten en paarden bezitters mee betalen, moet altijd een opruimmiddel getoond kunnen worden, wat verder meer van toepassing is.

Het Dorpsraad bestuur heeft overigens dit beleid al besproken en voorlopig gekozen voor: Geen losloop terrein binnen de Komborden, bij de Komborden dispensers en afvalbakken zo ook tegenover de gymzaal, honden binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd.

Reageren graag naar het e-mailadres: dorpsrdreischor@zeelandnet.nl vóór 1 november a.u.b. Waarvoor dank !
Bestuur Dorpsraad Dreischor.

collapse

Opnieuw bloemen weg op begraafplaats.

Gisteren weer een melding gehad dat er bloemen op de begraafplaats zijn gestolen.Reeds eerder maakten we daar melding van via deze website.Wie die walgelijke dingen uithaalt is een raadsel al worden er wel suggesties aangeleverd.De Politie is op de hoogte, de Gemeente (onderhoud) ook.Stop daar mee zieke geest ! Laat onze doden én nabestaanden met rust !

collapse

Vriendendag 2016 Manege Balans.

De Stichting Paardrijden Gehandicapten Schouwen-Duiveland vierde op de Vriendendag het 10 jarig jubileum.Met prachtig weer en een grote belangstelling. Ruim 70 mensen met een beperking die paardrijden op manege Balans en die lid zijn van de SPGSD kwamen in actie of kwamen kijken.Met daarnaast ongeveer 200 toeschouwers.

Onder toeziend oog van Burgemeester Rabelinken de kinderburgemeester Noa Dekkers die samen ook alle prijzen uitreikten. Wat de burgemeester tot de uitspraak leidde dat hij in zijn functie nog nooit zoveel gouden medailles had uitgereikt, bij de SPGSD winnen alle deelnemers n.l. “goud “.

En ze komen ook overal vandaan, ook van buiten de provincie. Jasper Valentijn b.v. uit Willemstad met zijn familie. Maar ook o.a. Babette en Sharon, beiden in hun rolstoel waar ze (helaas) niet buiten kunnen. Demonstraties waren er te paard van de Zwarte Parels, een groep Friese paarden, en van de carrouselgroep van de manege. Ook het duo Rijn en Trijn trad op en speelde Roodkapje.Daarnaast was ook de dweilband de Notenkluvers actief voor de sfeer die bijzonder was. Ruiter Joris Akkersdijk drumde vrolijk mee en bespeelde de tamboerijn met gemak.Een uitspraak die gehoord werd, wat is het hier fantastisch op Balans maar bovenal liefdevol. Een opmerkelijke maar zeer terechte uitspraak ook !

Ik heb een zwak voor Balans zei Rabelink !Hoogtepunt is altijd de prijsuitreiking en naast de medaille en hun diploma kregen de leden ook allemaal een fraaie rugtas met SPGSD logo voor hun “cap”Na het actieve gedeelte volgde de ontspanning: de barbecue voor iedereen die mee wilde doen. Ruim 140 mensen stonden aan de roosters, en kregen ook een ijsje van de IJsmuts Ria uit Dreischor.

Te gast was ook een zustervereniging uit Brabant waarvan de leden evenzeer erg genoten. Wij kennen dit niet maar wat fantastisch allemaal aldus woordvoerster Jet. De SPGSD mocht daarnaast een fraai bedrag aan giften ontvangen en zelfs een nieuw zadel.

Natuurlijk onmisbaar de ca. 25 vrijwilligers van de Stichting. Ze werden allen hartelijk bedankt voor hun inzet gedurende vele dagen of uren. De dag vloog voorbij, zo snel zelfs dat voorzitter Han Akkersdijk niet eens aan zijn toespraak toekwam!Duidelijk is: de Vriendendag zal in 2017 zeker een vervolg krijgen.Dat de mensen van Balans een topprestatie hebben geleverd zal duidelijk zijn.

 

collapse

Diefstal op de begraafplaats.

Aan het hek langs de begraafplaats aan de Bogerdweg is een bord opgehangen met de waarschuwing dat er bloemen van de graven worden gestolen. Het blijkt nu al sinds februari aan de gang te zijn meldde een oud inwoner die ook bloemen mistte, zelfs met vaas en al.
De politie is op de hoogte gebracht door die persoon.
Onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren, respectloos ook. Hopen dat het gauw stopt.
Als u iets verdachts ziet meld het dan a.u.b. Politie kan, de Dorpsraad ook.

collapse

Halteplaatsen en tijden Bibliobus Dreischor.

Halteplaatsen en tijden  Bibliobus Dreischor.
Op 1 september 2016 gaat de nieuwe dienstregeling in. De Bibliobus zal dan staan op Stoofweg bij de bushalte. Dit in de even weken op woensdag van 10.15 uur tot 11.00 uur. Anders was dit in de middag. Het gaat om de grote bus 4. 
collapse

Nieuwe beheerder Dorpshuis de Dorsvloer.

Een ballotage commissie heeft uit 3 kandidaten een nieuwe beheerder voor het Dorpshuis de Dorsvloer in Dreischor aangesteld. Na dat Brigitte Scheffers had aangegeven na 17 jaar te willen stoppen werd een sollicitatie procedure opgestart. Brigitte runt inmiddels het museum café van Goemanszorg aan de Molenweg.
De nieuwe beheerder is Simon Gons wonende aan de Bogerdweg naast de winkel van Bodbijl . Beschikt over alle papieren en is al actief in het verenigings en clubwerk en o.m. de Blusgroep Dreischor van de Brandweer.

collapse

Parkeren tijdens de riool werkzaamheden

Al eerder gemeld dat de beide voorzitters van de stichtingen (Museum en Dorpsraad), Ria Geluk en Leone v.d.Sar, overleg zouden voeren m.b.t. het parkeren tijdens de werkzaamheden aan het riool en de Nuts leidingen

Beiden gingen in overleg met hun achterban en het resultaat is dat het P-terrein van Goemanszorg, wat eigendom is van het museum, tijdens de werkzaamheden opengesteld zal worden voor de gedupeerden binnen het rioolplan. Een chique oplossing van een probleem, met dank aan het museumbestuur. Overigens is het ook zo dat bij grote evenementen, waar gebrek is aan parkeer ruimte, het parkeer terrein ook gebruikt mag worden mits dit tevoren even is gevraagd aan de eigenaar, het museum dus.

We hopen dat de gebruikers er goed van kunnen profiteren en ook bereid zijn het in goede staat achter te laten na het gebruik.

collapse

Parkeerverbod Molenweg.

Al langere tijd ontvangt de Dorpsraad klachten over het parkeren langs de Molenweg.
Met name het stukje tussen het kruispunt Welleweg- Ooststraat en zeg maar het Slingerbos.
Niet alleen inwoners klagen over de onoverzichtelijke situatie maar ook bezoekers van het museum
en de passagiers van de Buurtbus die op dat stukje weg een halte heeft.

De verkeersambtenaar van de Gemeente is ter plaatste geweest en beoordeelde de situatie als negatief. Stelde direct voor om een P-verbod in te stellen maar zowel de Dorpsraad als het museumbestuur wilde eerst overleg met de mensen die daar wonen en dus ook parkeren in de meeste gevallen.

Besloten is om die mensen na de vakantie een brief te sturen met de plannen waarop ze dan uiteraard kunnen reageren. Reken op medio september – oktober. Let dus op uw brievenbus !

collapse

Wateroverlast en bestrating Mr.P.Moggestraat.

U weet wellicht dat er op de inspreekavond m.b.t. het rioleringsplan een paar bijzaken zijn aangemeld.

Wateroverlast aan de achterzijde van de woningen nrs 23-29 en de bestrating voor Dreistee..

In het 1e geval zal dit na de vakantie worden aangepakt, volgende week al is daar contact over.

De bestrating nabij Dreistee is een ander verhaal. Dat zal niet eerder dan in 2018 / 2019 worden aangepakt ook daar komt nieuwe riolering. Momenteel laat de Gemeente weten daar geen budget voor beschikbaar te hebben.

Betrokken mensen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van deze beslissing.

 

collapse

Plannen speeltuinen Gemeente.

Op dinsdag 5 juli is er in het Gemeentehuis een bijeenkomst m.b.t. het speeltuinbeleid.

Aanvang 19.15 uur. Wie er belang bij heeft kan daar het woord doen.

Aanmelden voor de bijeenkomst bij:

 AnneMarie.Roda@schouwen-duiveland.nl


 

 

collapse

Gemeente doet alleen klein onderhoud

De Gemeente heeft aan de Dorpsraad laten weten (P.Bodbijl) dat het aan stukje Mr.P.Moggestraat tussen de Nw. Schoolstraat en pakweg de Dorsvloer géén groot onderhoud zal worden gepleegd. Diverse bewoners hadden gevraagd dit wel te doen, met name het zeer smalle trottoir  (75 cm) en de kapot gereden P-vakken tijdens de bouw van Dreistee verdienen de naam trottoir en P-vakken niet meer. Klein onderhoud moet nu de situatie enigszins verbeteren.

Wethouder Jacq. v.Burg had eerder op een dorpsraad vergadering laten weten dat dit probleem gebiedje tegelijk met de aanpak van de nieuwe riolering zou worden aangepakt. Nu blijkt dat daar ter plaatse helemaal geen nieuwe riolering komt te liggen. De aanwonenden zijn er  niet blij mee!

Peter Bodbijl kan niet de zwarte Piet worden toegeschoven hij heeft zich te houden aan wat zijn meerderen hem voorschrijven. Dank voor je inzet Peter !

Wel zal in de te maken planning voor 2017 dit probleem worden meegenomen (en hopelijk gaat het dan wel door.) Budget speelt hier ook een rol.

 

 

collapse

Dorpsraad sponsort zand bij de zwemsteiger.

De Dorpsraad heeft in meerderheid besloten om het aanbrengen van zand nabij de zwemsteiger te sponsoren.
Lankor zal een kipper van 13 ton zand daarheen brengen. De Gemeente is afgehaakt helaas.
Denk dat de jeugd er blij mee is. Genieten dus maar !

collapse

Whatsapp Buurtpreventie

Zoals bekend bestaat er al enige tijd een Whatsapp voor buurtpreventie. 

De afgelopen tijd is echter gebleken dat deze Whatsapp ook wordt gebruikt voor zoekgeraakte dieren etc. Dit is uiteraard niet de bedoeling.

Voor zoekgeraakte dieren is er een aparte Whatsapp. Als u zich wilt aanmelden kan dat bij:

Judith Mellenberg

Telefoon 06-45606728 of email judithmellenberg@online.nl

collapse

Met elkaar in gesprek over…

Met elkaar in gesprek over…

De gemeente wil graag meer in gesprek met inwoners over hun ervaringen op het gebied van zorg en ondersteuning. Onlangs heeft de gemeente een onderzoek gedaan onder inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari 2015 werken we op een andere manier en we wilden weten hoe cliënten deze werkwijze ervaren. De resultaten van dit onderzoek waren positief, ook waren er enkele verbeterpunten.

Huishoudelijk hulp kan een belangrijke voorwaarde zijn om langer zelfstandig te wonen.De overheid wil dat ouderen en mensen met beperking zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen huis, met hulp van anderen. Ook geven veel mensen zelf aan dat ze het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Maar dan moet ondersteuning zoals huishoudelijke hulp wel goed geregeld kunnen worden. Graag horen we van u hoe u dat regelt of gaat regelen.

Hoe doet u dat?

Regelt u het zelf met familie en bekenden?Heeft u zelf huishoudelijke hulp geregeld? En hoe heeft u dit gedaan?Bent u mantelzorger en helpt u iemand met huishoudelijke hulp?Maakt u zich wel eens zorgen over hoe u zelfstandig kunt blijven wonen?Wat verwacht u van de gemeente in dit opzicht?

Graag gaan wij in gesprek met inwoners die willen praten over manieren om de zelfredzaamheid bij langer zelfstandig wonen te vergoten. We hopen op waardevolle input waarmee we verder kunnen.

Voorafgaand aan de gesprekken wordt een korte toelichting gegeven op de nieuwe werkwijze rondom huishoudelijke hulp. Vervolgens staan we aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden stil bij de veranderingen in de zorg en hoe we onze zelfredzaamheden kunnen vergroten. Daarna gaan de aanwezigen in kleine groepen in gesprek aan de hand van een aantal vragen. De inzichten van de avond wil de gemeente gebruiken bij de ontwikkeling van nieuw beleid over langer zelfstandig wonen.

De bijeenkomsten zijn op:

18 mei 13.30 – 17.00 uur Dorpshuis Scharendijke

19 mei 13.30 – 17.00 uur Dorpshuis Oosterland

23 mei 19.00 – 22.00 uur MFC Zierikzee

Aanmelden kan tot en met 17 mei bij Janny.de.Jonge@schouwen-duiveland.nl

collapse

Inwoners kunnen inspreken over riolering en uitvoering.

Inwoners kunnen inspreken over riolering en uitvoering.
Zoals bekend zal deze zomer de riolering in Dreischor-zuid worden aangepakt.
Zowel de aannemer als een adviesbureau voeren dit uit en maken plannen.
De bedoeling is dat de Dorpsraad als tussenpersoon fungeert tussen de plannenmakers en de inwoners.
Binnenkort ontvangt u een flyer waarop e.e.a. staat aangegeven en summier ook de mogelijkheden.
Reageer in elk geval vóór de 22e mei, op 25 mei is een eerste bespreking. U kunt nu nog meebeslissen !

collapse

Dressuur clinic van de (tweeling) zussen Nijpjes.

Jessica en Chantal Nijpjes uit Middelburg, beiden Nederlands kampioen geweest in de dressuur, geven een
dressuur clinic in manege Balans op zondag 8 mei a.s. Daarbij ook een test met de flexchair door Wilma Kooman
De laatste test verbeterd je zit te paard/pony als het goed is, enorm. Op de computer zie je hoe !
De clinic vangt aan om 13.00 uur, kosten p.p. zijn 40 euro. Opgeven kan (vol is vol) via e-mail bij:
joycetettero@hotmail.com of info@manegebalans.nl.

ClinicEmmelieScholtensAfbeelding037

collapse

Sponsorloop " OBS De Klimop"

Sponsorloop OBS De Klimop.
Vrijdag 22 april organiseert de basisschool van Dreischor, de Klimop, een sponsorloop.
Dit op de route Heshuijzenstraat / Renkumstraat / Nieuwe Schoolstraat. Met de klok mee.
De sponsorloop zal ongeveer 1/2 uur duren. Voor de veiligheid van de kinderen vraagt
het Lerarenteam en de Ouderraad genoemde straten tussen ca.9.00 en 10.30 uur
AUTOVRIJ te houden of te maken. Goep 1 en 2 lopen op de stoep, groepen 3 t/m 8 o[p straat.
Op voorhand dank voor uw medewerking.

collapse

Gemeente gaat kosten keuring AED's vergoeden.

De Gemeente heeft besloten om in het vervolg de keuringskosten van een hart defibrillator , na gebruik, te vergoeden. Dit is echter alleen van toepassing indien de AED is aangemeld bij Hartveilig wonen. Doe er uw voordeel mee.
Meld uw AED aan , (voor alle partijen een goede zaak!) bij Hartveilig wonen.

Meer info: www.hartveiligwonen.nl

collapse

Ledigingschema rolemmers 2016.

Nu de Gemeente geen schema's meer uitgeeft willen we u graag op de hoogte houden van het ledigen van de rolemmers. We hopen u hiermede van dienst te zijn.


Er gelden een paar regels en die zijn:

* rolemmers mogen niet meer dan 70 kg zwaar zijn,

* rolemmer met 30 cm tussenruimte aanbieden, wielen naar de stoep en gesloten deksel,

* op de dag van inzameling mag de rolemmer worden aangeboden vanaf 06.00 uur  's morgens.

* de rolemmer moet voor 23.00 uur in de avond weer zijn weggehaald.

* de emmer mag niet voor de woning worden opgeslagen, altijd achter de woning .Of indien dit niet kan achter een heg of schutting. Er moet ook rekening gehouden worden met mensen met een beperking die over de stoep moeten. Dus emmer niet op de stoep a.u.b.!


Het schema:

Groene emmer: 16 en 30 maart, 13 april (27e niet) 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 augustus, 14 en 28 september,12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december. In 2017 : 4 en 18 januari.


Grijze emmer: 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1,15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus, 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 2,16 en 30 november, 14 en 28 december. In 2017: 11 en 25 januari.

collapse

Te snel rijden.

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) heeft weer een waarschuwing afgegeven i.v.m. te snel rijden. Met name de 30 en 50 km heeft de aandacht. Maar ook buiten de bebouwde kom is er controle uiteraard.
Wist U dat bij een snelheid van 30 km per uur een remweg nodig is van 13,3 meter ? En bij 35 km 16,5 meter en bij 40 km 19,9 meter ? Bij 50 km zelfs 27,7 meter.


De bijbehorende boetes zijn bij een overschrijding van 5 km in een 30 km zone 53 euro en bij een 50 km zone 33 euro. Als u 10 km te hard rijdt zijn die bedragen 104 en 70 euro, bij overschrijding van 15 km 180 en 129 euro en als u harder gaat dan 20 km dan is de boete bij 30 km 250 euro en bij 50 km 186 euro. Op de provinciale wegen zijn de boetes vrijwel gelijk als bij 50 km te hard. Binnen de bebouwde kom meer dan 30 km te hard rijden ? Dan bepaald de officier van Justitie het boetebedrag of... je kunt je rijbewijs kwijtraken.
Een gewaarschuwd mens .........(telt voor 2)......! Handhaving is alert !

collapse

Brigitte Scheffers naar het museum.


De beheerder van de Dorsvloer, Brigitte Scheffers, gaat de horeca in het Landbouwmuseum Goemanszorg er bij doen. De opvolgster dus van Mieke de Wilde

Succes Brigitte !

collapse

Brievenbus

Brieven posten in de oranje bus bij het Dorpshuis.
Post-NL, de postbezorger, gaat op Schouwen-Duiveland 22 brievenbussen sluiten. En er komen 3 nieuwe voor in de plaats.

Gelukkig blijft  de brievenbus op Dreischor gehandhaafd.

collapse

Het Watersnoodpad.

Het Nederlands Dagblad organiseert sinds 2003 regelmatig groepswandelingen met en voor lezers van de krant en andere belangstellenden.

Vanaf maart 2016 t/m juni 2016 worden groepswandelingen gehouden in het kader van "Ontdek de nulmeterlijn in het spoor van de watersnood: Het Watersnoodpad.

Verdere info op www.nd.nl/wandelingen en daaraan gekoppeld de link naar 'NDwinkel".

collapse

BuurtWhatsApp

De Politie en de Gemeente zien tot hun grote genoegen de initiatieven om te komen tot een BuurtWhatsApp toenemen.
De veiligheid van de burgers is blijkbaar een groot goed én belangrijk voor alle inwoners. De genoemde instanties willen dit initiatief van harte ondersteunen. Wat ze bieden ?


Een WhatsApp groep voor alle beheerders,Uniforme handleiding. Brievenbus Stickers en Waarschuwingsborden, de laatste 2 in overleg. Op de Gemeente site zal volgende week een kaart worden gepubliceerd waarop iedereen kan zien of er in uw buurt al een Buurt-WhatsApp bestaat.

Daarop kunt u zich ook aanmelden met uw e-mailadres. Wanner er nog geen groep is zal u worden
doorverwezen naar de Gemeente via BuurtWhatsApp@schouwen-duiveland.nl
We hopen u allen hiermede voldoende te hebben ingelicht voor dit moment.

collapse

Voorstellen hondenbeleid Gemeente door de discussiegroep.

Voorstellen hondenbeleid Gemeente door de discussiegroep.
Zoal eerder al aangegeven heeft op 19 februari j.l. de discussieavond plaatsgevonden inzake het Hondenbeleid van de Gemeente.
Graag geven we gedane voorstellen aan uw door, de Gemeenteraad beslist in een later stadium wat er definitief in komt te staan.
De verordening zal denkelijk nog voor het toeristenseizoen ingaan.
 
1. Binnen de bebouwde kom (borden) komt een aanlijnplicht en opruimplicht,
2. U moet altijd een opruimmiddel bij u dragen.
3. Bij het uitlaten van uw hond(en) de kortste weg van uw woning naar buiten het dorp nemen.
4. Afschaffen van de hondenbelasting. Mensen denken nu dat ze betalen om de poep door de Gemeente weg te laten halen.
5. Tekort door het wegvallen van de inkomsten (ca. 185.000,- ) omslaan aan alle inwoners. Dus ook katten en paarden bezitters betalen dan mee
6. Op Dreischor zal wellicht het Slingerbosje (van de Bogerdweg naar de Molenweg) een losloopgebied worden MET opruimplicht,
7 . Boetes zullen bij controle kunnen oplopen van 150 tot 250 euro. Handhaving controleert. Erzullen meer dispensers en afvalbakken moeten worden geplaatst.
8. Er komt een kaart van Schouwen-Duiveland op de gemeente website waar de losloopgebieden staan aangegeven, dit voor de toeristen met hond,
9 Op de stranden (ruim gezien) zullen honden tussen 10.00 uur en 18.00 uur (was 19.00 uur) niet zijn toegestaan. Tenzij aangelijnd.
10. De Gemeente is gevraagd om parken etc goed bij te houden wat maaien betreft.

collapse

Jasper Valentijn op manege Balans.

 

Jasper Valentijn uit het Brabantse Willemstad is in therapie op manege Balans. Het kleine ventje heeft de ziekte INAD oftewel de ziekte van Seitelberger. Een zeer zeldzame stofwisselingsziekte waar wereldwijd slechts ca. 100 gevallen van bekend zijn.In de pony Wodka heeft het mannetje een prima maatje. Helaas zijn er geen medicijnen voor deze erfelijke ziekte maar als u wat wilt google dan even Jasper Valentijn foundation. Geld naar verder onderzoek is zeer welkom.
2016JasperValentijnopBalans

 

collapse

Huisvesting vluchtelingen.

De Dorpsraad denk mee over het vluchtelingen probleem en dan met name over de huisvesting etc.
Op 16 december uitgebreid voorgelicht via de Gemeente en diverse betrokken instanties.

Er blijkt dat op Schouwen-Duiveland alleen z.g. Statushouders worden gehuisvest, ze hebben dus een verblijfsvergunning mogen werken, huren etc. maar hebben ook plichten. Een inburgeringscursus is verplicht en er moet uiteraard belasting betaald worden. De taal is een enorm probleem.

Velen zijn getraumatiseerd door de verschrikkelijke gebeurtenissen in een oorlogsgebied. Misverstanden zijn ook weggenomen. Je hoort nogal eens dat deze mensen in hun huurhuizen door de Gemeente helemaal worden ingericht. Klopt maar het is een lening die ze daarvoor krijgen en die moet worden terugbetaald. Om maar een voorbeeld te geven.

De voorlichting verliep uitermate positief en dat is dan heel wat anders dan in Geldermalsen. Vooroordelen ? Die zullen er altijd wel blijven maar laten wij op Dreischor blij zijn dat we het hier nog heel goed hebben ! Overigens, de kans dat op ons dorp Statushouders een woning krijgen aangeboden is erg klein. Voorzieningen (winkels) en openbaar vervoer zijn daarvoor niet voldoende.

Wel worden er vrijwilligers gevraagd die willen helpen, dit op allerlei gebied. Info kunt u krijgen bij de Gemeente, SMWO en VluchtelingenWerk.

collapse

Wisseling beheer Museumkaffee Goemanszorg.

De huidige uitbater van het Museumkaffee aan de Molenweg, Mieke de Wilde, gaat er mee stoppen.
Het bestuur van het museum beraad zich momenteel over de opvolging.
Het vertrek van Mieke en haar staf zal per 31 december a.s. z'n beslag krijgen.
Benieuwd naar de opvolging !

collapse

Groenbeheer Gemeente.

De Gemeente gaat binnenkort het groen in Dreischor aanpakken. De ingang van de begraafplaats zal opnieuw worden aangeplant inclusief het perk rond het monument van de Watersnood.
Verder zal op het eind van de Heshuijzenstraat, naast nr. 20, het groen worden gerenoveerd. De huidige bomen, die veel overlast geven, worden gerooid en de beplanting zal worden weggehaald. Er komt gras voor terug met in 3 perken opnieuw boompjes.
Voor de kenners: Fraxinus Ornus "Mescek" boompjes. 't Is maar dat u het weet !


Met de bomen en struiken zullen ook de lege bierblikjes verdwijnen naar we aannemen !
Overigens staat ook de renovatie van de Mr.P.Moggestraat op de rol (zowel de bestrating als de riolering) is er aandacht voor de bestrating rond de Ring en de verlichting en eveneens zal het voetpad langs de Stoofweg worden aangepakt. Het hoort bij het groot onderhoud van de Gemeente. Wanneer is nog niet duidelijk.

collapse

Declaratiefonds.

De Gemeente vraagt aandacht voor de mogelijkheden die er zijn voor gezinnen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven door b.v. baanverlies of een scheiding. Veelal zijn kinderen de dupe omdat het (eenouder) gezin de contributie niet (meer) kan betalen, veroorzaakt door de financiële situatie van het gezin.


Om die reden heeft de Gemeente het declaratiefonds in het leven geroepen voor alle inwoners van Sch.-Duiveland om deel te kunnen nemen aan o.m. sportwedstrijden. Zo kunnen b.v. contributies worden betaald aan de club waar men lid van is of wil worden. Voor kinderen is deze vergoeding maximaal 150 euro per jaar. Natuurlijk moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Welke ?

U kunt ze vinden op de website van de Gemeente onder de kop Declaratiefonds (kunt u ook via een zoekmachine vinden.) Het formulier tot aanvrage dient u volledig in te vullen en te ondertekenen.

Ook de Provincie heeft op dit gebied een apart beleid.Te raadplegen op www.sportzeeland.nl of contact met dhr. Plantinga d.plantinga@sportzeelland.nl die u verder kan helpen. Wellicht ook voor uw kinderen van toepassing, ze kunnen dan wel "mee" blijven doen in een club !

collapse

Noa Dekkers kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland

Noa Dekkers (10) uit Dreischor is gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland. Aan de verkiezing deden 15 kandidaten mee.

Uit hun midden koos een jury van burgemeester Gerard Rabelink en de raadsleden Wim Dorst en Guusje Poot de opvolger van Floris Hoogenboom.

Juryvoorzitter Gerard Rabelink: "Wat was het moeilijk. Jullie zijn allemaal heel goed. Stel dat we 15 gemeenten zouden hebben, nou dan wist ik het wel. Dan zouden jullie allemaal één gemeente krijgen. Maar we hebben er maar één."

Wat me opvalt bij alles wat jullie willen, is aandacht voor elkaar, aandacht voor anderen. Wat me ook opviel, is dat iedereen het heeft gehad over pesten op school. Ik denk dat het goed is daar nog eens aandacht aan te besteden en jullie daar nog eens voor terug te roepen. Jullie waren allemaal ambassadeurs voor het eiland en dan is het heel moeilijk daar één iemand uit te kiezen."

De juryleden en de mensen achter de organisatie hebben (onzichtbaar voor elkaar) drie namen opgeschreven. Eén naam kwam bij allen steeds bovendrijven. Noa kreeg de ambtsketting omgehangen van Floris. Ze vertegenwoordigt het komende jaar de kinderbelangen op Schouwen-Duiveland.

collapse

Nieuws over het strandje.

Het Waterschap laat komende week de afsluitbare paal / hek vooraan de oprit naar het strandje terugplaatsen. Het verbodsbord voor auto's komt niet meer terug wordt steeds weggehaald dus dat heeft weinig zin.

Peter c.s. gaat ook controleren op het gebruik van de steiger door duikers, maar dat zal een lastige blijken denkt hij. Beziet andere mogelijkheden.

Vraagt ons, dorpsbewoners, om ook steeds polshoogte te gaan nemen en bij calamiteiten dit te melden. Af en toe even kijken ?

Hoop op jullie aller medewerking, iedereen mag tenslotte misbruik melden zowel bij de Dorpsraad als bij de Gemeente.

Mailadres Peter Bodbijl is: Peter.Bodbijl@schouwen-duiveland.nl

collapse

Burgernet.

Iedereen extra alert tijdens de donkere dagen

Het is vanaf eind oktober weer vroeg donker 's avonds. Dat weten helaas ook straatrovers, woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven.

De politie is het hele jaar door alert op deze ernstige delicten. In de donkere herfst- en wintermaanden zetten we nog een tandje extra bij, samen met gemeenten en het Openbaar Ministerie. De politie zal tot en met maart plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten houden en nog meer energie steken in het opsporen van daders. Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden.

Verdachte situatie? Bel 112!

Hoort of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. De politie komt liever een keer te veel dan een keer te weinig! Onthoud zo goed mogelijk het signalement van de verdachte persoon en het kenteken van de auto. Des te groter is de kans op een arrestatie op heterdaad van mensen met verkeerde bedoelingen.

Tref uw maatregelen

Tref maatregelen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. De gelegenheid maakt de dief! Nog steeds gebeuren veel inbraken bij mensen die hun deuren en ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur hebben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn.

Preventietips

Hieronder leest u enkele tips. Meer tips en informatie ter voorkoming van woninginbraak, overval en straatroof vindt u op www.politie.nl in het menu Onderwerpen.

Inbraak voorkomen:

Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Zie voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl. Op Youtube vindt u preventiefilmpjes tegen diverse inbraakmethoden. Zoek op ''politie inbraakpreventie''. Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt Installeer buitenverlichting met bewegingsmelder.

Overval voorkomen:

Betaal met PIN Toch een overval? Blijf rustig, accepteer de situatie, geef het gevraagde af en probeer te onthouden hoe de dader eruit ziet.

Straatroof voorkomen:

Houd uw tas altijd dicht, met de rits naar u toe Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand Let altijd goed op uw smartphone, deze is zeer gewild bij criminelen.

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl  – 0900-8844

collapse

Strandje aan de Noorddijk is weer opgeknapt.

Goed werk Dromers !

Helaas moesten we constateren dat vandalen het hek / paal hebben weggerukt. De doorgang naar boven is dus open.

Een mevrouw trof bij een bezoek aan het strandje verschillende (Belgische) auto's aan met duikers. Ze waren niet blij toen ze te verstaan werd gegeven door haar dat ze daar niet mogen komen. Ze heeft het aan de Dorpsraad gemeld.

Die op haar beurt de Gemeente heeft ingeseind. De paal, die eerst niet teruggeplaatst zou worden, (het is de 5e paal al die vernield is) staat nu toch weer ter discussie.Gaat in overleg met het Waterschap.En blijkbaar is ook het verbodsbord voor auto's weg ??

De oprit naar het strandje moet n.l. vrij van auto's blijven om bij een calamiteit de hulpdiensten vrije doorgang te verschaffen.

Weet u nu hoe het zit !

collapse

Vriendendag SPGSD weer zeer geslaagd.

Zaterdag 12 september is de Vriendendag van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Schouwen-Duiveland weer een groot succes geworden.

Meer dan 250 bezoekers en 60 deelnemers waarvan er ook nog eens 133 aan de barbecue stonden te smullen.

Het terrein van manege Balans was omgetoverd in een indianenvesting, Cowboys en Indianen waren tenslotte de thema's voor deze dag. Wigwams, squaws geheel in de stijl met veren op het hoofd en deelnemers als indiaan waren te bewonderen, inclusief saloondeuren.

Om 11.00 uur begon de dag die naast de proeven en een therapeutisch spel ook nog verrassingen in petto had. Santoucha Waas reed met haar groep een wervelende show Romy Oudshoorn jureerde en stal de show met haar pony Sjaan die kan knuffelen. lachen, gapen en steigeren op bevel.

De prijsuitreiking was ook zoals van ouds, blije ruiters en amazones dito ouders ! Allen kregen een diploma en medaille.

2 menners reden door Dreischor als extraatje en ook daar was het druk met "lifters " De barbecue tenslotte liet iedereen zich prima smaken.

Het geheel werd op camera vastgelegd door huisfotografe Ernesta Verburg. De foto's zijn te zien op:  www.oypo.nl/ernestaverburg

 

collapse

Fotoreportage herdenking Watersnoodramp 1953

Fotoreportage herdenking Watersnoodramp 1953 in de Koninklijke Bibliotheek.

De Koninklijke Bibliotheek in den Haag heeft het fotoboekje over de herdenking van de Watersnoodramp uit 1953 opgenomen in de collectie. De reportage is op foto's vastgelegd door Ernesta Verburg ter gelegenheid van de 60 jarige herdenking van de Ramp. De herdenking in het Dorpshuis, de kranslegging, het bloemleggen door schoolkinderen voor de 32 slachtoffers, de taptoe door Corine de Waaij en diverse toespraken staan op beeld.

Nu dus te zien in de Koninklijke .Bibliotheek.

collapse

Gemeente maakt afspraken met de Dorpsraad. (en andersom)

Op ons verzoek heeft voorzitter Leone van der Sar, samen met gemeenteambtenaar Peter Bodbijl, een paar gemelde knelpunten doorgenomen c.q. bekeken die door de inwoners zijn gemeld.

Zo zal de kerkgracht op korte termijn worden opgeruimd en zal de rest van de planten in het najaar worden uitgedund.

Langs/ aan de Vlasakkerweg komen 2 Depodispensers (voor hondenpoep) te hangen en bij het straatnaambord Vlasakkerweg bij de Stoofweg een afvalbak.

De paaltjes ter hoogte van de Slotstraat / Stoofweg worden weggehaald,

Het ongelijk liggende voetpad langs de Stoofweg is inmiddels aangemeld voor herbestrating,

Het voetpad langs de Bogerdweg, t.o. de begraafplaats, zal worden schoongemaakt.

Het is maar dat u het weet

collapse

Vakvereniging Brandweervrijwilligers in verzet.

De VBV heeft van hun Algemeen Bestuur groen licht gekregen voor een actieplan. De VBV heeft grote bezwaren tegen het plan Maatwerk dat tot doel heeft de brandweer in Zeeland toekomstbestendig te maken .

De VBV gaat hiertegen protesteren bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en bij de Commissaris van de Koning. Het doel is deze bestuurlijke dwaling op het gebied van brandweerzorg terug te draaien.

collapse

Plan Maatwerk Veiligheidsregio Zeeland, waaronder ook de Blusgroep Dreischor valt, is aangenomen.

Gisteren, 9 juli, is door de Veiligheidsregio Zeeland besloten dat de Brandweer (blusgroep) Dreischor gesloten zal worden.

Met Dreischor gaan ook Wissenkerke en Zuiddorpe dicht. Blij zijn de brandweerjongens (en vrouw) uiteraard niet op voorhand is stevig actie gevoerd maar dat heeft dus tot niets geleid.

Op termijn zullen er wel nieuwe posten komen (o.a. in Zierikzee) en er komt een onderzoek naar een nieuwe post in Nieuwerkerk. De datum van ingang van de verdwijning van de Blusgroep is nog lang niet bekend. We hebben begrepen dat het nog wel even kan duren.

collapse

AFVALCONTAINERS IN DE VLASAKKERWEG.

Door mw. de Bruin zijn we er op gewezen dat er regelmatig afval naast de containers in de Vlasakkerweg wordt achtergelaten i.p.v. er in !

De Gemeente is op de hoogte en controleert er op. 2 daders zijn betrapt, hun adres bleek in het afval te zitten.(Bogerdweg en Vlasakkerweg) We roepen iedereen op om geen papier, plastic of flessen achter te laten, ook niet als de bakken vol zijn want dat gebeurd helaas.

Omwonenden vinden het geen gezicht, niemand trouwens. En zijn ze vol: probeer het een andere keer nogmaals, kleine moeite !

Ledigen containers.

Het ledigen van de ondergrondse afvalcontainers langs de Vlasakkerweg geeft problemen. Niet het leegmaken op zich maar de vrachtwagens die het afval op komen halen. Dit geeft overlast voor de eigenaren van de woning in de Nw.Schoolstraat bij de drempel ter plaatse. Daar draaien de wagens en dat geeft trillingen die ongewenst zijn.

De Gemeente heeft nu bepaald dat de wagens vanaf de Stoofweg achteruit de Vlasakkerweg in moeten rijden, dan laden, en vooruit weer terug. De drempel hoeft dus niet meer gepasseerd te worden. De chauffeurs van de wagens zijn allen op de hoogte gebracht van dit besluit.

collapse

Bijeenkomst met SMWO NIET openbaar.

In de Wereldregio (26-06) staat bij de Gemeenteberichten aangegeven dat de bijeenkomst met de SMWO tegelijk een Openbare Dorpsraadvergadering is.

Dit is onjuist ! De Dorpsraad heeft alleen de betrokken clubs etc. uitgenodigd. Zo ook de huisarts dr. Audier en dominee v.d.Putten.

Van de clubs verwachten we dat zij zelf hun leden op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.

Aanvang van de bijeenkomt in de Dorsvloer op 30 juni a.s. is 20.00 uur

collapse

Berichten / Mededelingen van de Dorpsraad.

Zeeuwland presenteert hun ondernemingsstrategie 2016-2020.

Op maandag 8 juni zal Zeeuwland hun nieuwe strategie presenteren op Nieuwerkerk in het Dorpshuis. Van de Dorpsraad Dreischor gaan we er met z'n vieren heen want ongetwijfeld zal ook de Dorpshuis problematiek aan de orde komen. Niet alleen voor Dreischor maar eilandbreed. Belangrijk dus !

Klachten over huurders van Zeeuwland.

Tal van burgers ergeren zich aan de slechte staat van onderhoud door de huurders van Zeeuwland aan hun tuin, stoep of schutting. Ook trouwens aan eigenaren van woningen die dit niet bijhouden en waar onkruid welig tiert. We verzoeken die mensen dan ook wat meer aandacht te besteden aan dit probleem. En als we toch even attentie vragen: de rolemmers mogen alleen langs de straat staan (met de wielen naar de stoep) tussen 7.00 uur en 23.00 uur op de ophaaldag. In ons geval de woensdag dus op het dorp. Om de week de groene en de grijze emmer, raadpleeg daarvoor het schema van de reinigingsdienst. De emmers bij voorkeur achter de woning opstellen is gewenst.

Bestuur Dorpsraad.

Door het vertrek van Leo Schoof uit het bestuur, die verhuisde naar een plaats buiten de provincie en dus ook buiten Dreischor, is er een vacature. Meerdere kandidaten zijn gepolst die nadenken over toetreding. Hoog nodig ook om de continuïteit binnen het bestuur te handhaven. Ook zin soms ??

Extra P-plaats bij De Dorsvloer voor minder validen.

Via de beheerder van De Dorsvloer de vraag gekregen om een extra Parkeerplaats te realiseren bij het multi- functionele gebouw. Dit voor minder validen. We hebben de Gemeente gevraagd dit te bezien, er kleven n.l. voorwaarden aan !

Vervolg vergadering Thuis in de Kern van de SMWO.

Het bestuur van de Dorpsraad zal in week 21 een datum proberen te plannen voor een bijeenkomst die een vervolg is op die van vorig jaar waar 20 clubs op af kwamen. Het inmiddels bekende project HULPJE is hieruit voortgekomen. U krijgt nog een uitnodiging !

Ledigen ondergrondse vuilcontainers.

Via een inwoner kregen we de vraag om overlast bij het ledigen van de containers in de Vlasakkerweg zoveel mogelijk te beperken. Nu rijden de zware wagens na het ledigen door naar de gymzaal, draaien daar omdat door het dorp rijden niet gewenst is, en gaan zo terug naar de Stoofweg. Probleem is de dorpel die in dat stukje ligt en die trillingen veroorzaakt als de zware wagens er overheen rijden. Met de Gemeente is afgesproken dat ze dat niet meer gaan doen. Ze rijden nu achteruit vanaf de Stoofweg naar de containers dan wel na het ledigen achteruit terug naar de Stoofweg. En op een tijd dat ook de schoolkinderen bij het verlaten van de school tussen de middag er geen last van ondervinden. Hopen dat het werkt !

Het naambord al gezien ?

Op de voorgevel van ons oude dorpshuis prijkt de nieuwe naam: de Dorsvloer. Uitgevoerd in de kleuren van de vlag van Dreischor, wit, groen en blauw. Signmaker JVC uit Bruinisse tekende voor het ontwerp en uitvoering wat werd bekostigd door de St. Dorps en Gemeenschapshuizen Sch-Duiveland. Het zat er eigenlijk op voordat we er erg in hadden ! Er komen nog bordjes op de zijdeur en boven de ingang ook in de genoemde kleuren.

Nog even dit: de Dreischor website.

De website van Dreischor, www.dreischor.com mag best wel wat meer gebruikt worden door clubs e.d. Gratis voor het gebruik van de agenda, 40 euro eenmalig voor meer commerciële doeleinden. Het is UW website hoor dus profiteer er van.

collapse

Sportveld Dreischor geen openbaar terrein !

We maken u er op attent dat door buitenstaanders het sportveld van Dreischor niet betreden mag worden. Er zijn mensen gesignaleerd die er aanwezig waren met hond(en) en dat is zeker niet toegestaan. Leden van de sportvereniging zijn uiteraard welkom indien er wedstrijden, training of andere activiteiten zijn maar ook dan onder begeleiding.

Verder heeft de Gemeente de gehandicapte ruiters van de SPGSD toestemming gegeven (al in 2006) om met deze mensen een afgebakende route af te leggen onder strikte voorwaarden. Daarvoor is een toegang gecreëerd vanuit het terrein van manege Balans. Voorwaarde is uiteraard dat uitwerpselen onmiddellijk moeten worden opgeruimd en dat bij natte periodes het veld niet betreden mag worden. Deze toegang mag alleen door de leden van de SPGSD worden gebruikt onder begeleiding.

Gezien de overtredingen van de afgelopen tijd hopen we dat een ieder zich hier aan zal houden.

Bestuur Dorpsraad Dreischor.

collapse

Diverse aktiviteiten in Dreischor.

Nog steeds iedere woensdagmiddag van 2 tot 5 uur VOP middag, een gezellige middag voor volwassenen in het dorpshuis/ Trefpunt de Dorsvloer. De kosten zijn slechts 1 euro voor een middag.Tussen de 15 en 20 bezoekers komen iedere week hier bij elkaar om een kaartje te leggen ( klaverjassen) , sjoelen, koffiedrinken , rummi-kub

of om schilderles te krijgen. Maar ook dammen en schaken is mogelijk.

Graag willen we nog verder groeien en zoeken nu ook mensen die graag willen breien en/of haken. Maar ook met de nieuwe brei ringen , dus zonder breinaalden, het lijkt erg veel op \' punniken\' .je kan er mee de mooiste dingen zelf maken. Ook zoeken we mensen die het koersbal weer willen oppakken, een geweldig mooie sport, die je tot op hoge leeftijd kan beoefenen. Loop een keertje binnen en zie hoe gezellig het bij ons is.

******************************************************************************************************************

HULPJE moet het vangnet worden van de Dorpsgemeenschap Dreischor. Even bellen naar HULPJE en wij kijken hoe en waar we kunnen helpen.Let op, Hulpje is er alleen voor NOODGEVALLEN.

⦁ Wil je ergens over praten, zit je iets enorm dwars en weet je geen oplossing....

⦁ Dan proberen we te helpen, voor zover dat mogelijk is.

⦁ Ben je erg eenzaam, dan kan HULPJE er voor zorgen dat er zo af en toe iemand bij je langs komt om te luisteren, een praatje te maken of kopje koffie samen drinken.

⦁ Voor kleine klusjes in huis die je echt niet zelf doen, doordat je op leeftijd of bijvoorbeeld ziek bent , kun je ons altijd bellen.

Voor Mensen die in een huis wonen van ZEEUWLAND, kunnen dat aanvragen bij ZEEUWLAND zelf. Er bestaat een klussendienst, die zowel binnen als buiten kleine en grotere klussen uitvoert. ( deze is niet gratis, maar voor een heel redelijk bedrag).

* Zit je onverwachts verlegen om bepaalde boodschappen en ben je ziek, dan zijn er vrijwilligers, die graag even wat boodschappen voor je meenemen, als ze toch zelf om boodschappen gaan.

Maar let op, we zijn geen boodschappendienst, die je iedere dag kan bellen voor boodschappen, dus alleen in noodgevallen.

In Brouwershaven kan je altijd boodschappen bestellen die ze ook bij je thuis brengen.

⦁ Voor een klein bedrag, kunnen we je wegbrengen, naar een winkel, dokter, apotheek enz. We rekenen alleen de kosten van de auto.

Ook hier geldt, alleen in noodgevallen, als het helemaal niet anders meer kan en je hebt geen andere oplossing. We gaan dus niet dagelijks met mensen rijden, daar is b.v. de regiotaxi, belbus, halte taxi enz. voor bedoeld. Als we daar in Dreischor te weinig gebruik van gaan maken, stopt deze misschien ook! En dat wil echt niemand.

* Mensen die hulp nodig hebben met b.v. het invullen van een formulier, een brief, een klein computer probleem, aanvragen bij instanties, huurtoeslag enz. kunnen HULPJE bellen en wij kijken waar en hoe we kunnen helpen..

Maar let op! Invullen van belasting formulieren, grote computer problemen, grote klussen in huis of buiten, horen niet bij HULPJE, daar zijn allerlei bedrijven voor, ook in Dreischor, we willen op geen enkele manier, hun werk uit handen nemen!

⦁ Mensen die om welke reden dan ook, niet alleen naar buiten kunnen gaan, daar willen onze vrijwilligers graag mee wandelen. Even de frisse lucht in kan wonderen doen.

Mensen die alleen zijn en naar een dokter moeten, kunnen ons vragen om met ze mee te gaan, ze worden opgehaald en weer netjes thuis gebracht. We vragen een kleine vergoeding voor de auto.

Voor alle andere zaken die hier niet staan vermeld, maar die toch belangrijk kunnen zijn, zouden we graag van jullie horen.

HULPJE kan nog veel leren.

En wil je ook vrijwilliger worden van HULPJE, of heb je een goed idee, bel ons, of spreek ons even aan.

Tel. 0653780361----------of 401040

*****************************************************************************************************************

ANDERE WERELD Na een jaartje te hebben proefgedraaid, gaan we dit jaar officieel van start met een bijzondere particuliere tuin op de Welleweg 35 in Dreischor. wat kunt u hier vinden? Allereerst veel planten en bloemen, die in en rond de vijvertuin groeien.Er zijn verschillende zitjes waar het goed vertoeven is. Bij koud weer gaat de houtkachel aan. Koffie- thee en frisdrank zijn er voor een klein prijsje verkrijgbaar. In de zomer de speciale kruiden thee van Zwarte Munt en Ginkgo blad. In een buiten atelier zijn tientallen bijzondere schilderijen te bewonderen, ook is er een klein winkeltje met natuurkunst en andere spulletjes. Zeer bijzonder is de meditatie grot, waar 10 personen kunnen zitten. In deze grot kunt u een gratis proef sessie krijgen, dat heilzaam is voor lichaam en geest. Verkrijgbaar een groot aanbod aan 3D kaarten Tot slot de mooie kleurige parkieten en vissen in de vijvertuin. De tuin is open als we thuis zijn, ook op zondag, maar graag even bellen 0111-401040 of vragen naar Ed Dijst

collapse

Vlag van Dreischor.

Vlag van Dreischor

Er is weer vraag naar de Vlag van Dreischor. Inmiddels is prijsopgave gevraagd voor 30 vlaggen

Wat de prijs definitief zal worden is dus nog niet bekend maar duidelijk zal zijn dat hoe meer we er

afnemen hoe goedkoper de vlag wordt. Er zijn er nu 170 in omloop !

Mocht u ook interesse hebben laat het even weten:  dorpsrdreischor@zeelandnet.nl

De prijs is € 16,00. Contante betaling bij aflevering.

We streven er naar om per 1 juni de vlaggen binnen te hebben i.v.m. Rondje Dreischor.

Kor v.d.Werve ,secr.

collapse

BRANDWEER.

Beste inwoners van Dreischor en omgeving,

Wat zijn we trots op de geweldige opkomst gisteravond, een duidelijk teken dat niet alleen wij, maar ook u zich zorgen maakt om de veiligheid.
Het is moeilijk om jezelf er een voorstelling van te maken hoe veel impact het heeft als je moet wachten op de brandweer. Over het algemeen zijn het vooral de mensen die de brandweer al eens nodig gehad hebben die heel goed begrijpen waarom wij zo hard roepen dat de brandweer MOET blijven, of er in elk geval gezorgd moet worden voor een goede oplossing.

Gisteravond is er van ons uit beloofd dat wij zouden zorgen dat u diverse documenten kunt raadplegen. Deze zijn vanaf nu te vinden op de website. Het gaat om de volgende documenten:
- Presentatie Bewonersbijeenkomst
- Document Houd Dreischor Veilig
- Voorbeeldbrief Brief t.a.v. College van B&W

Daarnaast kunt u alle inhoudelijke informatie over het projectplan maatwerk terugvinden op www.maatwerkbrandweer.nl

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van alle informatie neem dan contact op met een van de blusgroepleden!

We zien u graag weer aanstaande dinsdag 24 maart op de vergadering van de Dorpsraad Dreischor!

Blusgroep Dreischor

Voor verdere informatie zie onderstaande links:

http://www.dreischor.com/uploads/download/houddreischorveilig.pdf

http://www.dreischor.com/uploads/download/voorbeeldbriefgemsd3.pdf

http://www.dreischor.com/uploads/download/bewonersbijeenkomstbrandweer.pdf

collapse